RSC i transparència

 

Organigrama

Memòries

Comptes anuals

Protocol de prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe

Bones pràctiques mediambientals (programa EDUVIC)

Comptes anuals

Codi de valors

Política de qualitat

Model de funcionament i polítiques internes

Protocol de prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe

Guia de llenguatge no sexista

Bones pràctiques mediambientals (programa EDUVIC)

Certificat Applus+

Contacta per WhatsApp