El meu fill/a és un/a crack!

Quantes vegades hem escoltat entre les grades, els paddocks, els pavellons o succedanis, frases com la que encapçala aquest escrit? Pares i mares que projecten en els seus fills i filles els seus desitjos, darrere de la ferma creença de voler el millor per a ells i elles: «Té un talent innat.», «Els altres nens…