Presentació del llibre: “La terapia familiar socioeducativa”

Comparteix
Una obra original i indispensable per a tots aquells professionals que es dediquen a l’acció educativa, social i terapèutica i que es marca com a objectiu essencial la salut relacional de les persones i famílies.

 • Nombre de pàgines: 188
 • Editorial: ELEFTHERIA
 • Idioma: CASTELLÀ
 • Enquadernació: tapa tova
 • ISBN: 9788494964190
 • Any d’edició: 2019
 • Lloc d’edició: SITGES (BARCELONA)
 • Data de llançament: 09/04/2019
 • Aquest llibre presenta un nou model de teràpia familiar sistèmica, la Teràpia Familiar Socioeducativa
 • És una obra original i indispensable per a tots aquells professionals que es dediquen a l’acció educativa, social i terapèutica
 • La seva lectura ofereix aquells elements i sabers del model sistèmic que han resultat més útils i significatius en el procés de comprensió i intervenció amb les famílies en els contextos socials i educatius
Aquest llibre presenta un nou model de teràpia familiar sistèmica, la Teràpia Familiar Socioeducativa (en endavant, TFSE). Aquest model d’intervenció terapèutica sorgeix de la necessitat d’una teràpia enfocada a les persones i les seves famílies en contextos de vulnerabilitat i risc d’exclusió social. És, per tant, una teràpia que pren com a marc de referència l’entorn sociocultural. Ha estat ideada i posada en marxa amb èxit pels terapeutes de la cooperativa EDUVIC des de fa 20 anys. La TFSE es basa en els principis de la teràpia familiar sistèmica, de la teràpia estratègica breu i de les ciències socials. A més de nodrir-se de les estratègies pròpies de les diferents escoles de psicoteràpia sistèmica, empra també estratègies sociopedagògiques des d’un enfocament construccionista, cosa que la dota d’un caràcter promocional, preventiu i de tractament.
En els seus inicis, els terapeutes d’ EDUVIC es trobaven que, en el tracte i seguiment de nens i adolescents tutelats en centres de protecció, veien com les seves intervencions eren efectives en un termini immediat, però que perdien tota la seva efectivitat en el contacte amb les seves famílies. Això els va portar a ampliar el focus que ja tenien de la intervenció tutorial i educativa individual i afegir el de la teràpia familiar sistèmica. Aquesta suma d’enfocaments els va permetre comprendre com els sistemes familiars podien establir dinàmiques disfuncionals que sostenien els símptomes conductuals i emocionals de la persona individual, a més de veure les possibles oportunitats de transformació en treballar les seves relacions.
La TFSE, ja que assumeix la perspectiva sistèmica, desvia el focus d’atenció del patològic al disfuncional de les relacions  i, en conseqüència, a l’estudi de les dimensions que contribueixen a l’estabilitat i cohesió dels membres de sistema familiar, així com a la salut relacional. El seu enfocament teòric i metodològic es concentra en l’observació de les propietats sistèmiques del grup familiar així com del seu entorn: la comunitat, la societat i la cultura en què es troba. D’aquesta manera, la TFSE és una proposta d’intervenció amb les famílies i els individus com a membres d’un sistema familiar. La seva base teòrica és la conjunció de diferents premisses pròpies de l’epistemologia sistèmica ─amb els seus diferents models d’intervenció─ i de les disciplines pròpies de l’acció social passades totes pel tamís de la pràctica reflexiva de professionals que treballen amb infants, adolescents i famílies dins d’una xarxa professional.
En aquest llibre hi trobareu les claus que defineixen el model TFSE d’EDUVIC. S’exposen els conceptes teoricopràctics que estan a la base del model com una proposta professional d’intervenció amb les famílies en contextos socials, educatius i terapèutics des de la proximitat relacional. La seva lectura ofereix aquells elements i sabers del model sistèmic que han resultat més útils i significatius en el procés de comprensió i intervenció amb les famílies en els contextos socials i educatius.
La teràpia familiar socioeducativa és una obra essencial per a graduats en educació social, treball social, pedagogia, psicologia, psicopedagogia, sociologia o antropologia, mestres d’educació i mestres d’educació especial. És un llibre coral, construït de manera dialògica per molts dels psicoterapeutes familiars que van fundar EDUVIC, amb el propòsit d’integrar idees, conceptes, experiències i pràctiques de les que els professionals s’han anat nodrint a partir de la seva pròpia experiència i dels aprenentatges realitzats en altres escoles i models terapèutics.
Compartir allò que ha resultat eficient, pràctic i eficaç en el treball amb famílies és el propòsit d’aquesta obra. La seva lectura és un pas més en el procés de construcció de la identitat professional de tot aquell o aquella que desitgi capbussar-se en les complexitats de l’àmbit terapèutic orientat al context educatiu i social i adquirir coneixements per a promocionar la salut relacional de les famílies i les persones individuals, especialment els nens i nenes i adolescents.

Contacta per WhatsApp