Neurofeedback i Biofeeback: una aposta per la Innovació

Comparteix
[dt_fancy_title title=”A propòsit del Dia Mundial de la Creativitat i la Innovació, us expliquem la nostra aposta del Psicoterapia&Trauma Institute pels nous serveis de Neurofeeback i Biofeeback” title_align=”left”]

Les Nacions Unides van acordar que el 21 d’abril seria el Dia Mundial de la Creativitat i la Innovació. És, de fet, un concepte molt ampli i que abasta un gran ventall de contextos. Tanmateix, el propòsit d’aquest dia és el de visibilitzar i donar importància al rol de la creativitat i la innovació en tots els aspectes que ajudin al desenvolupament humà.
Aquest dia, i les accions que se’n deriven, s’emmarquen dins l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 9, anomenat “Indústria, Innovació i Infraestructura”. És a dir, engloba tot allò que creï i construeixi infraestructures resilients, que promoguin la industrialització inclusiva i sostenible i que fomentin la innovació. D’aquesta manera, la inversió en la infraestructura permet empoderar a la societat i ajudar en el desenvolupament sostenible.
És en aquest context que, des de l’àrea d’EDUVIC del Psicoterapia&Trauma Institute, us volem parlar de la nostra aposta per la innovació que hem fet amb la compra d’equipament i l’apoderament d’un equip professional per iniciar el servei de Neurofeedback i Biofeedback aquest 2021.
En el últims anys, dins el camp de les neurociències aplicades, s’han investigat diversos abordatges per trobar noves tècniques que aportin beneficis efectius en les persones i que siguin eficaces allà on les teràpies tradicionals no han tingut èxit. Entre aquests nous abordatges, els que més reconeixement està guanyant són el Neurofeedback i el Biofeedback.
La tècnica del Neurofeedback i el Biofeedback permet quantificar i comprendre el funcionament cerebral de manera efectiva. Això fa que es pugui actuar d’una manera més directa i incisiva en el problema emocional o psíquic, i ens dona eines per regular l’activitat cerebral que fa que, de manera autònoma, hom pugui superar dificultats emocionals i relacionals o, també, pugui potenciar les seves habilitats. A més de permetre conèixer el funcionament del nostre cervell i d’entrenar-lo per millorar l’aspecte que vulguem, la tècnica del Neurofeedback i el Biofeedback serveix també com a eina pel diagnòstic o l’elecció d’un determinat tractament, i permet avaluar els canvis generats a nivell cerebral per part d’altres intervencions realitzades (per exemple, amb medicació, tractament psicoterapèutic, etc.).
És per aquestes raons que hem apostat per innovar en els nostres serveis del Psicoterapia & Trauma Institute amb aquests dos nous serveis. De fet, la base del servei de l’institut és la neurociència aplicada al benestar personal, familiar i professional, i es vol integrar la neurociència juntament amb la teràpia sistèmica, la integrativa i el reprocessament del trauma per millorar el benestar emocional, social i relacional de la persona.

Contacta per WhatsApp