El meu fill/a és un/a crack!

Comparteix

Article de Meritxell Bellatriu, psicòloga clínica i de l’esport de l’Àrea d’EDUVIC Sport

Quantes vegades hem escoltat entre les grades, els paddocks, els pavellons o succedanis, frases com la que encapçala aquest escrit? Pares i mares que projecten en els seus fills i filles els seus desitjos, darrere de la ferma creença de voler el millor per a ells i elles: «Té un talent innat.», «Els altres nens sempre volen que jugui al seu equip al pati.», «És una líder.», «Se’ls va menjar —als oponents— el dia de la carrera.», «El dia que s’ho cregui, ho aconseguirà tot.», «Em diuen que juga com Messi de jove.», «Avui no pots fallar, tu ets millor que elles». Són alguns dels dards que poden resultar enverinats i que, carregats de bones intencions, poden arribar a malmetre el gaudi i el benestar emocional dels nostres infants.

L’esport proporciona als més joves un magnífic escenari on desenvolupar-se i on desplegar habilitats i capacitats útils en molts altres àmbits de la vida. L’activitat física ens brinda múltiples beneficis en diferents àmbits; un d’ells el trobem en la formació de l’infant. La pràctica esportiva ofereix un espai de creixement sempre que aquesta es regeixi per valors humanitaris. Pels més joves, infants i adolescents, l’esport esdevé una oportunitat de desenvolupar íntegrament totes les dimensions personals. Aquí faríem al·lusió no únicament a aspectes físics, sinó també a aspectes psicològics, conductuals, socials i morals. La pràctica esportiva contribueix a fomentar uns hàbits saludables, facilita el creixement personal i dota de valors nobles; un bon capital humà. Tot plegat suma per a edificar persones saludables i competents. Consegüentment, si invertim en les noves generacions, estarem, sense dubte, potenciant la possibilitat de construir una societat millor, més saludable i més resilient.

Aquest repte no és gens fàcil. Intervenen diferents agents socials: la família, l’escola, l’entorn i els grups —en els quals la persona es va relacionant al llarg de la seva existència—, i aporten elements que s’integren en l’edificació d’una persona.

La  família és la seu principal on la persona aprèn i experimenta els models de relació, de conducta, d’expressió de les emocions, entre d’altres. Per un/a nen/a el que passa a la seva llar és el seu univers, la seva veritat. Els infants són esponges del seu entorn, i aquí radica la importància del que els hi és transmès; i el com.

Ja des de ben petits els progenitors dipositen en els nens i les nenes un seguit d’expectatives que poden condicionar en menor o major mesura el que serà el seu present i futur. Cal que tinguem present aquesta premissa: no tot el que neix de la bona intenció —emissor— té un efecte positiu en el receptor. Per tant, la bona fe ha de ser desgranada més enllà de la seva aparença i, més encara, quan els seus destinataris són els infants o quan el missatge prové dels seus progenitors. L’impacte pot ser sovint devastador. Cal reflexionar i introduir punts d’inflexió que fomentin una comunicació sana —digital  i analògica— que faciliti l’autonomia i el procés d’individualització de l’infant, donant pas a les caigudes, les decisions inadequades i els errors: elements imprescindibles perquè el o la jove es pugui constituir com una persona segura, autònoma i resilient. Quants adults expressen no tenir la vida que haurien triat sinó la que s’esperava d’ells? Quants maldecaps —i sessions de psicòleg— els hi ha generat el que no se’ls hi hagués facilitat, en la seva joventut, ser ells mateixos?

Per un infant, el que pensen, creuen o diuen els seus pares i mares és summament important. Aquesta herència, resta guardada en el nucli més intern de la persona; a vegades, de manera inconscient. D’aquí la necessitat fonamental que els progenitors siguin coneixedors d’aquesta realitat i, tanmateix, conseqüents amb els seus actes, paraules o altres elements de comunicació —verbal o no verbal— que transmeten als infants.

L’experiència esportiva genera emocions de diferent naturalesa i intensitat, tant en els joves com en el seu entorn més proper. Aquest fet, esdevé una magnífica oportunitat per educar en la gestió de les emocions, destresa bàsica per a desenvolupar-se en la vida i esdevenir persones amb un bon nivell d’autocontrol. La intel·ligència emocional englobaria aprendre a tolerar el fracàs, comprendre i canalitzar adequadament emocions pròpies o alienes com l’enuig, la ràbia, la tristesa, l’eufòria o l’agressivitat i desenvolupar emocions com l’empatia, la motivació o la solidaritat.  A través de l’esport podem identificar fàcilment diferents tipus de models parentals, doncs, mitjançant la pràctica esportiva, les emocions afloren exponencialment. No només podem identificar-les en els practicants, sinó que també podem visualitzar-ho en el seu entorn: els pares i les mares no són una excepció.  Podem veure —a vegades implícitament i d’altres descaradament explícites— pares i mares que dipositen en els seus fills i les seves filles desitjos propis, possiblement fruit d’alguna frustració personal, que no pas de la il·lusió genuïna de l’infant. El com viuen i com s’expressen emocionalment els progenitors tindrà un ressò condicionant en els/les seus/ves fills/es.

Darrere de la benevolència de voler el millor pel fill/a i de potenciar la seva autoestima, s’amaguen missatges implícits amb una gran càrrega emocional per aquest/a: «No pots fallar!», «A triomfar!», «Rendir-se no és una opció.», «Nosaltres ens esforcem molt perquè estiguis aquí.», «Ens fa molt feliços quan guanyes.», «Estàs en un gran equip i si no estàs a l’altura potser no continuaràs». Per un moment, reflexioneu sobre aquests enunciats. Penseu quin efecte poden tenir en un infant quan rep aquests missatges d’un/a pare/mare? Cal esmentar que, sovint, l’excés de pressió en els joves acaba comportant un dèficit dels efectes positius de la pràctica esportiva, podent derivar en burn out —cremar-se— o en drop out —abandonar—. Sovint, aquests nens i nenes presenten indicadors que suggereixen malestar provinent d’aquest enfocament erroni.

Mitjançant una pràctica esportiva saludable, l’infant pot desenvolupar una bona autoestima en la mesura que aprèn a superar-se mitjançant l’esforç i la perseverança. L’activitat físicoesportiva és un factor de protecció enfront desequilibris emocionals com l’ansietat o la depressió. En la mesura que al jove se li plantegen reptes i és valorat adequadament en el seu procés d’evolució es dona sentit a la seva vida, es crea una motivació diària i s’amplia la seva zona de confort. L’esport enforteix l’ànima.

Es necessari que pares i mares acompanyin als seus fills i filles en la seva pràctica esportiva d’una forma sana, deslligada d’expectatives i de creences que només limiten el seu desenvolupament i la seva experiència; que poden minvar i condicionar el seu desenvolupament esportiu i personal en un moment evolutiu en el qual són summament vulnerables. És temptador oferir a qui més estimem el que creiem que és millor per a ells/es, posant-hi paraules i decisions, però és fonamental i d’un capital inestimable el fomentar que la resposta provingui del propi infant, potenciant així el seu procés d’autonomia. Necessitem pares i mares que acompanyin, no pares i mares que guiïn establint una línia de punts per on els seus/ves fills/es hauran de caminar. Què creieu que passarà quan els referents no estiguin presents i el/la fill/a es trobi davant d’una situació complexa? Probablement es sentirà insegur o insegura, desemparat o desemparada, com aquell nen/a atrapat/da en la infantesa tot i el transcurs dels anys en la seva vida: un Peter Pan emocionalment parlant.

Hem de tenir present que l’esport és només un joc que comença i acaba quan sona el xiulet —o succedanis segons la modalitat practicada—. Relativitzem la importància dels vencedors/es o vençuts/des. No és un joc infantil quan es dipositen exigències, expectatives i etiquetes inadequades que limiten l’espai vital i de creixement de l’infant. Posem l’accent en l’esforç, el gaudi, la superació, la companyia i el respecte. Deixem que els infants siguin lliures de triar com volen viure l’esport. Integrem l’error i la derrota com una oportunitat d’aprenentatge i creixement. Permetem la imperfecció i la subjectivitat, perquè, d’aquesta forma, estarem contribuint a fer que l’infant pugui esdevenir una persona més segura, més autònoma, més tolerant i, sobretot, que associï l’esport a un espai de desenvolupament personal i social perquè, ja se sap, a la vida i també a l’esport: val més prevenir que curar.

 

 

 

ANA HERNÁNDEZ

 

Graduada en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Magister en Terapia Familiar Socioeducativa por la Universidad de Barcelona y la Escola Itinere.

Formada en Terapia Sistémica y Terapia Breve. Especializada en técnicas emocionales y corporales en el proceso de intervención en trauma o en situaciones de fuerte impacto emocional. Formada en perspectiva de género en psicoterapia.

Actualmente, psicóloga y psicoterapeuta infanto-juvenil y familiar en contextos de riesgo de exclusión social y violencia.

MANUEL LLORENS

 

Manuel Llorens es psicólogo, profesor de la Especialización en Psicología Clínica Comunitaria de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Se ha especializado en la atención y la investigación en violencia y exclusión social tanto a nivel individual como comunitario.

Ha publicado numerosos libros en el área. Los más recientes: "Psicoterapia Políticamente Reflexiva: hacia una aproximación contextualizada" traducido y publicado por Springer en el 2020 y "La Muerte Nuestra de Cada Día" (Universidad del Rosario, 2021).

Actualmente dirige un programa de atención a víctimas de abusos de los Derechos Humanos cometidos por el Estado Venezolano.

ADELA CAMÍ

 

Educadora Social. Trabajadora Social en el ámbito clínico. Psicoterapeuta familiar y de pareja, acreditada per la FEATF i la FEAP. Máster en Terapia Familiar Sistémica. Especializada en psicoterapia de integración y procesamiento del trauma y BRAINSPOTTING. Ha recibido formación especializada dentro del campo de la Terapia Familiar con profesionales como G. Nardone, C. Saccu, A. Fiorenza, B. Ulsamer, S. Minuchin, C. Naranjo, E. Tilmans-Ostyn, H. Maturana, Cloe Madanes. Colapinto, E. Cirillo, A. Sorrentino, M. Selvini, A. Canevaro. Dentro de la Neurociencia aplicada a la psicoteràpia y al trauma, se ha formado con David Grand, R. Gibson, Diana Fosha, Steve Forges, Deb Dana, Sue Carter, Mario Salvador y Carmen Cuenca, entre otros.

Está especializada en la comunicación y trabajo con niños/as, adolescentes y sus familias y en prácticas restaurativas en violencia filio-parental. Posee una amplia formación en el ámbito del diseño y gestión de Proyectos y recursos para la acción social, así como en el ámbito de la intervención socioeducativa y terapéutica con infancia, adolescencia, familias y pareja.

Actualmente trabaja como Directora General en EDUVIC SCCL, asumiendo desde la misma la dinamización de la Responsabilidad Social Cooperativa y el Departamento de Innovación y Diseño de Proyectos.

Ejerce como Terapeuta Sistémica Familiar y de Pareja desde la perspectiva de la Terapia Familiar Socioeducativa, la Neurociencia aplicada al Bienestar Emocional y el Reprocesamiento del Trauma y de supervisora y consultora en diversos servicios socioeducativos y clínicos.

Psicoterapeuta familiar sistèmica y de reprocesamiento del trauma en el Psicoterapia&Trauma Institute, del que además forma parte de su Comisión Directiva.

Imparte formación en postgrados, cursos, seminarios y talleres en la ESCOLA ITINERE para profesionales de la Acción Social y Clínica.

ENRIC GÓMEZ

 

Diplomado en Educación Social (URL). Estudios de Pedagogía (UB). Postgrado en Intervención Familiar Socioeducativa, Máster en Terapia Familiar y Postgrado en Prácticas supervisadas en Terapia Familiar Sistémica (UB). Terapeuta Familiar acreditado por la FEATF (Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar). Miembro de la Sociedad Catalana de Terapia Familiar. Postgrado en Dirección y Gestión de ONG-ONL (ESADE). Estudios de psicoterapia de integración y de reprocesamiento del trauma (Instituto Aleces).

Docente de la Escola Itinere. Especialización y profundización en el ámbito de la infancia, adolescencia y familias en situación de vulnerabilidad y riesgo social; la intervención socioeducativa y terapéutica en contextos sociales y educativos y la psicoterapia sistémica. Formado en el uso de varias herramientas de intervención socioeducativa, en el trabajo de grupos y equipos orientados a un funcionamiento saludable, en intervención comunitaria y redes de atención social, y en cooperación internacional.

Socio de la cooperativa EDUVIC desde el año 2017, desarrolla su actividad como terapeuta familiar en varios proyectos de la Plataforma Cruïlla. En la Escola Itinere ha trabajado como docente del postgrado “Diagnóstico e intervención sistémica con familias en estudio”, docente de cursos a demanda para profesionales y ha participado en la construcción del modelo de terapia familiar socioeducativa. Participando del proyecto ERASMUS + en el programa PAGE (Parental Guidance and Education), ha sido conferenciante de workshops en congresos celebrados en: Verona (Italia), Iasi (Rumanía), Barcelona y Anglet (Francia).

 

JAVIER LOYO

 

Terapeuta familiar, de pareja e individual. Docente y supervisor de equipos de profesionales. Director de EDUVIC · Famílies, plataforma desde la que se gestionan y desarrollan servicios terapéuticos y socioeducativos para familias, personas adultas, adolescentes e infancia en situación de vulnerabilidad y riesgo social. Director de Psicoterapia & Trauma Institute.

Es diplomado en Educación Social por la Universitat Ramon Llull de Barcelona, ha realizado estudios de Filosofía en la Universidad del Azuay de Ecuador y máster en Terapia Familiar Sistémica por el Centro de Terapia Familiar Sistémica de Barcelona (centro reconocido por la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar [FEATF]) y miembro de la European Family Terapy Association.

Como formación complementaria ha realizado cursos y seminarios relacionados con: el ámbito socioeducativo con niños, niñas y adolescentes atendidos en el sistema de protección de la Administración; con el trabajo interdisciplinar en el estudio y diagnóstico de casos; con la gestión y dirección de proyectos sociales; con la promoción de la crianza positiva; con el trabajo en el ámbito de la terapia familiar (con profesionales como G. Nardone, C. Saccu, A. Fiorenza, B. Ulsamer, L. Albaladejo y A. Sarró) y con la terapia integrativa y reprocesamiento del trauma (Mario Salvador y Carmen Cuenca).

Su trayectoria profesional se desarrolla en el ámbito de la protección a la infancia, la adolescencia y la familia, a través del desarrollo de proyectos sociales (nacionales y de cooperación internacional), donde ha desempeñado trabajos de atención directa, de planificación y diseño de proyectos socioeducativos y terapéuticos, de formación y de gestión y dirección de proyectos.

Desde 1998 trabaja en la cooperativa EDUVIC, en un inicio como educador social y director en funciones de la Residencia Maternal Antaviana. En el 2006 ejerció las funciones de terapeuta familiar dentro del equipo técnico del Centro de Acogida Talaia. Desde el 2007 trabaja como terapeuta y director de los proyectos de EDUVIC · Famílies. En el 2020 asume las funciones de dirección del Psicoterapia & Trauma Institute de Barcelona.

Desde el 2010 colabora en EDUVIC · Escola Itinere como docente y supervisor de casos y equipos de profesionales y ha participado en la construcción del modelo de trabajo familiar sistémico socioeducativo, propio de la escuela.

LUÍS PULGAR

 

Licenciado en Psicología por la Universidad Central de Venezuela. Especialización en Psicología Clínica en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Caracas (Universidad Central de Venezuela-Hospital Vall d'Hebron). Magister en Terapia Familiar Sistémica por la Escuela de Terapia Familiar del Hospital de Sant Pau (Universidad Autónoma de Barcelona), reconocido por la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar y miembro de la European Family Therapy Association. Analista Junguiano por la Asociación Venezolana de Psicología Analítica y la International Association for Analitical Psychology.

Como formación complementaria, ha asistido a formaciones, cursos y seminarios relacionados con el trabajo en el ámbito clínico y psicoterapéutico de adultos, niños, y adolescentes, y el trabajo interdisciplinario en el análisis y diagnóstico de casos desde distintos de enfoques terapéuticos (Psicodrama, Humanismo, Psicoanálisis, Terapias Relacionales, Bioenergética, Reprocesamiento del Trauma). Actualmente, se está formando en la intervención basada en las neurociencias dentro del campo de las técnicas de Neurofeedback y Biofeedback.

Su experiencia profesional transcurre en el ámbito clínico y educativo, colaborando en el desarrollo de proyectos sociales, en los que ha realizado trabajos de atención directa, planificación y diseño de proyectos psicoeducativos y terapéuticos, de formación, gestión y coordinación de proyectos.

Trabaja desde 2013 en la cooperativa EDUVIC, primero como terapeuta familiar y desde 2017 es coordinador técnico y supervisor de equipos de terapeutas familiares del área EDUVIC · Famílies, desde la que se diseñan y gestionan servicios terapéuticos y socioeducativos para niños, adolescentes y familias desde una perspectiva sistémica, educativa y social.

Participa desde 2015 en EDUVIC · Escola Itinere como docente de primero y segundo año de formación del Máster de Terapia Familiar Socioeducativa. Lleva a cabo supervisiones de casos con diversos equipos de profesionales; imparte cursos de formación y participa en la construcción del modelo de trabajo familiar sistémico educativo y socioeducativo, propio de la Escola Itinere.

SARA ESCUDERO BOLAÑOS

 

Licenciada en Psicología por la UB, se ha especializado en estudios de Terapia Gestalt en el Instituto Gestalt de Barcelona y el Terapia familiar socioeducativa en la Escola Itinere de la cooperativa EDUVIC.

Como formación complementaria ha asistido a cursos de formación en el ámbito del coaching así como a formaciones en el ámbito de la sexualidad femenina, igualdad de género y ética en el ámbito social.

Destaca también en la coordinación de equipos de trabajo en el ámbito socioeducativo y el liderazgo de comisiones de trabajo en el ámbito social.

Su experiencia profesional se basa sobre todo en la psicoterapia en el ámbito familiar, de pareja e individual, así como en la formación y creación de grupos de crecimiento personal y relacional.

Trabaja en la cooperativa EDUVIC desde 2021 como psicoterapeuta familiar, acompañando y formando a las familias en sus procesos vitales y fomentando el trabajo colaborativo con los agentes sociales del territorio.

ANIA JUSTO ALONSO

 

Es Psiquiatra, Psicóloga y Doctora cum laude. A su vez es socia fundadora y Directora médica de Imaya. Se ha formado en Barcelona como Psiquiatra Infantojuvenil y en Estados Unidos, Argentina y España en diversas orientaciones dentro del campo de la psicoterapia como la Terapia Psicoanalítica Breve, Terapia Familiar Sistémica, Comunidad Terapéutica de Estructura Multifamiliar y EMDR.

Tiene un máster en Derecho Sanitario y Ciencias Forenses y en Psicoterapia Psicodinámica Breve y es Experta en Emergencias y Urgencias en Salud Mental.

Es Presidenta de la Sociedad Española de Bio y Neurofeedback (SEBINE), Formadora acreditada por la Biofeedback Certification International Alliance (BCIA) y Clínico EMDR. Imparte regularmente formación básica y avanzada en Neurofeedback y es Supervisora y Mentora en esta área.

Es autora junto con Anabel González del libro El mapeo cerebral paso a paso. Interpretando los datos del EEG a través de la línea base y el MiniQ; así como de diversas publicaciones científicas y ha colaborado en la elaboración de varios libros en relación a distintas temáticas como Psicopatología Jurídica y Social.