Les dinàmiques i aprenentatges de les activitats Move IN

Comparteix

Les activitats del Move IN s’estan implementant en els diferents serveis de manera satisfactòria. Amb l’objectiu d’enfortir els vincles entre els participants i les respectives comunitats, el Move IN els acompanya en el desenvolupament personal a través del treball de diverses habilitats bàsiques (gestió d’emocions, autoconeixement, empatia i confiança, treball en equip, pensament crític i resolució de conflictes)  que es treballen simultàniament amb els valors essencials d’Igualtat de Gènere i de Diversitat Cultural.
Us expliquem les activitats que s’han implementat a finals del mes de març a l’IES Rubió i Ors i l’IES Torres i Bages a grups de primer d’ESO; al Servei de Protecció i Emergència (SPE) Mandoni i al Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) Jardins del Segrià. Hi trobareu l’explicació de les diferents dinàmiques així com la intenció d’aprenentatge que tenen.

Activitat de Diversitat Cultural Els processos migratoris.

Dinàmica
És un joc de persecució per equips. L’objectiu és acollir (atrapar) a tots els components de l’equip perseguit. Cada equip disposa d’una zona que és el seu país i lloc d’acollida. Un cop van atrapant als jugadors els van duent dins del seu espai. Guanya l’equip que aconsegueixi “acollir” a tots els jugadors.

Aprenentatge
La reflexió es dirigeix a entendre les raons que forcen a prendre la decisió d’emigrar dels llocs d’origen pel motiu que sigui. Remarquem ii incidim en la importància de responsabilitzar-nos i ser part activa en l’acollida i acompanyament dels migrants per afavorir els processos d’integració.

Activitat d’Empatia i confiança Aneu Entrant.

Dinàmica
És una competició entre dos equips. Guanya qui aconsegueix fer tot el circuit en el menor temps possible. Interactuen ambdós equips al llarg de tota l’activitat. Segons el nombre d’errors/encerts de cada participant en el circuit s’obté una puntuació. Un cop finalitzat, es fa el recompte general i guanya l’equip que tarda menys en acabar l’activitat.

Aprenentatge
Es destaca la importància de coordinar-se entre els companys d’equip, i sobretot entendre les debilitats i fortaleses de cada participant per poder ajudar-lo en aquelles parts del circuit on detectem que té més dificultats/menys destreses. Així, es posa de manifest la importància de saber quines són les nostres limitacions, com afecten directament al grup, i quines estratègies individuals i de grup es poden desenvolupar per tal de millorar el rendiment personal i col·lectiu.

Activitats de Gestió d’emocions Reconeixement d’emocions.

Dinàmica
Es distribueix el grup per subgrups de 2-3 participants. Se’ls fa entrega d’un paperet on hi posa una emoció: ira, fastig, alegria, amor, etc. Cada grup s’ha de posar d’acord per a representar una situació on hagin viscut aquella emoció. La resta de grups han d’endevinar de quina emoció es tracta.

Aprenentatge
En la reflexió d’aquesta activitat es posa en relleu que tots tenim emocions. I tots sentim totes les emocions. És important aprendre a detectar-les i gestionar-les per tal de contribuir directament en el desenvolupament personal i emocional dels participants.

Activitats de Gestió d’emocions Línia de 3.

Dinàmica
Es juga a un 3 en ralla per equips. A cada torn, un participant de cada equip ha de dipositar un con al terreny de joc. El primer equip en aconseguir disposar els 3 cons en fila, (vertical-horitzontal- diagonal) guanya la partida. A mesura que es van fent partides es van complicant els relleus per a millorar la capacitat d’anàlisis i decisió dels participants.

Aprenentatge
En la reflexió destaquem la importància de coordinar-se entre els components del grup per tal de sobreposar-nos a les dificultats de l’activitat i a les característiques de cada participant. És important aprendre a analitzar el joc,  a organitzar-nos per tal de ser més efectius, i sobretot, definir un mitjà de comunicació que ens permeti ser més eficients en cada ronda de l’activitat, independentment de les característiques individuals de cada participant.

Habilitat de treball en equip. Tots necessaris per marcar.

Dinàmica
Es juga un partit d’Handbol on l’única premissa és la que per a què el gol marcat sigui vàlid, és necessari que tots els jugadors/es de l’equip l’hagin tocat prèviament. Guanya l’equip que aconsegueix anotar més gols.

Aprenentatge
La reflexió s’encamina a analitzar quines estratègies ha desenvolupat cada equip per a tocar la pilota tots els components abans de marcar. Es posa de rellevància com ens organitzem segons els nivells de coordinació i desenvolupament motriu de cada jugador per tal d’afavorir positivament en l’èxit del grup.

Habilitat d’Empatia i confiança Goalball.

Dinàmica
Es formen 2 equips. Goalball és una adaptació del futbol per a cecs. Tots els components del grup menys un es taparan els ulls. El que no se’ls tapa fa de guia de l’equip (dóna instruccions als companys per ajudar-los en el transcurs de l’activitat). Per torns, un component de cada equip haurà de llançar per terra la pilota sonora (amb cascavell o bosses de plàstic) e intentarà marcar gol a la porteria contrària sense traspassar el seu camp de joc. L’altre equip amb l’ajuda del Guia, ha de desplaçar-se per terra per aconseguir evitar el gol. Guanya l’equip que aconsegueix marcar més gols.

Aprenentatge
En la reflexió destaquem les sensacions viscudes, tan d’ubicació en l’espai com de la necessitat d’establir un codi de comunicació que intervingui directament en la millora del rendiment de l’equip. És important la figura del guia per a ajudar-nos a decidir quina acció desenvolupem. Es posa de manifest la importància de valorar de tenir present tots els sentits, i com quan ens trobem amb alguna limitació sensorial, desenvolupem estratègies per a minimitzar les carències produïdes per aquesta mancança.

Habilitat Treball en equip Transports creatius.

Dinàmica
És una cursa per equips. A l’avís del dinamitzador, tot el grup s’ha de desplaçar des del punt d’origen fins al punt final transportant el mòbil (en aquest cas una pilota) segons les directrius que s’hagin donat (tots tocant-la amb el colze, amb l’esquena, amb un dit…). Guanya l’equip que aconsegueix arribar el primer sense que li caigui el mòbil a terra.

Aprenentatge
La importància de comunicar entre els components del grup i escoltar les aportacions de cada participant per aconseguir organitzar-se en el menor temps possible i desenvolupar una estratègia efectiva que permeti al grup, de manera conjunta, desplaçar-se des de l’origen al final sense que caigui el mòbil. És important escoltar i no menystenir cap de les aportacions dels jugadors/es.

Habilitat Treball en equip Mocador Cooperatiu.

Dinàmica
Es juga al joc del mocador, però amb la casuística que si el dinamitzador diu 2-3-4 números seguits, s’han de desplaçar fent una figura (collibè, cadireta de la reina, conga…) fins a agafar el mocador.  Guanya l’equip que aconsegueix el mocador més vegades.

Aprenentatge
En la reflexió es posa de manifest la importància d’aprendre a pensar abans d’actuar. Normalment vivim en la cultura de l’acció. És molt important el fet de pensar abans d’actuar. D’aquesta manera contribuïm positivament a millorar el grau d’èxit davant de qualsevol repte.

Contacta per WhatsApp