Les dinàmiques i aprenentatges de les activitats Move IN

Comparteix

Les activitats del Move IN s’estan implementant en els diferents serveis de manera satisfactòria. Amb l’objectiu d’enfortir els vincles entre els participants i les respectives comunitats, el Move IN els acompanya en el desenvolupament personal a través del treball de diverses habilitats bàsiques (gestió d’emocions, autoconeixement, empatia i confiança, treball en equip, pensament crític i resolució de conflictes)  que es treballen simultàniament amb els valors essencials d’Igualtat de Gènere i de Diversitat Cultural.
Us expliquem les activitats que s’han implementat a finals del mes de març a l’IES Rubió i Ors i l’IES Torres i Bages a grups de primer d’ESO; al Servei de Protecció i Emergència (SPE) Mandoni i al Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) Jardins del Segrià. Hi trobareu l’explicació de les diferents dinàmiques així com la intenció d’aprenentatge que tenen.

Activitat de Diversitat Cultural Els processos migratoris.

Dinàmica
És un joc de persecució per equips. L’objectiu és acollir (atrapar) a tots els components de l’equip perseguit. Cada equip disposa d’una zona que és el seu país i lloc d’acollida. Un cop van atrapant als jugadors els van duent dins del seu espai. Guanya l’equip que aconsegueixi “acollir” a tots els jugadors.

Aprenentatge
La reflexió es dirigeix a entendre les raons que forcen a prendre la decisió d’emigrar dels llocs d’origen pel motiu que sigui. Remarquem ii incidim en la importància de responsabilitzar-nos i ser part activa en l’acollida i acompanyament dels migrants per afavorir els processos d’integració.

Activitat d’Empatia i confiança Aneu Entrant.

Dinàmica
És una competició entre dos equips. Guanya qui aconsegueix fer tot el circuit en el menor temps possible. Interactuen ambdós equips al llarg de tota l’activitat. Segons el nombre d’errors/encerts de cada participant en el circuit s’obté una puntuació. Un cop finalitzat, es fa el recompte general i guanya l’equip que tarda menys en acabar l’activitat.

Aprenentatge
Es destaca la importància de coordinar-se entre els companys d’equip, i sobretot entendre les debilitats i fortaleses de cada participant per poder ajudar-lo en aquelles parts del circuit on detectem que té més dificultats/menys destreses. Així, es posa de manifest la importància de saber quines són les nostres limitacions, com afecten directament al grup, i quines estratègies individuals i de grup es poden desenvolupar per tal de millorar el rendiment personal i col·lectiu.

Activitats de Gestió d’emocions Reconeixement d’emocions.

Dinàmica
Es distribueix el grup per subgrups de 2-3 participants. Se’ls fa entrega d’un paperet on hi posa una emoció: ira, fastig, alegria, amor, etc. Cada grup s’ha de posar d’acord per a representar una situació on hagin viscut aquella emoció. La resta de grups han d’endevinar de quina emoció es tracta.

Aprenentatge
En la reflexió d’aquesta activitat es posa en relleu que tots tenim emocions. I tots sentim totes les emocions. És important aprendre a detectar-les i gestionar-les per tal de contribuir directament en el desenvolupament personal i emocional dels participants.

Activitats de Gestió d’emocions Línia de 3.

Dinàmica
Es juga a un 3 en ralla per equips. A cada torn, un participant de cada equip ha de dipositar un con al terreny de joc. El primer equip en aconseguir disposar els 3 cons en fila, (vertical-horitzontal- diagonal) guanya la partida. A mesura que es van fent partides es van complicant els relleus per a millorar la capacitat d’anàlisis i decisió dels participants.

Aprenentatge
En la reflexió destaquem la importància de coordinar-se entre els components del grup per tal de sobreposar-nos a les dificultats de l’activitat i a les característiques de cada participant. És important aprendre a analitzar el joc,  a organitzar-nos per tal de ser més efectius, i sobretot, definir un mitjà de comunicació que ens permeti ser més eficients en cada ronda de l’activitat, independentment de les característiques individuals de cada participant.

Habilitat de treball en equip. Tots necessaris per marcar.

Dinàmica
Es juga un partit d’Handbol on l’única premissa és la que per a què el gol marcat sigui vàlid, és necessari que tots els jugadors/es de l’equip l’hagin tocat prèviament. Guanya l’equip que aconsegueix anotar més gols.

Aprenentatge
La reflexió s’encamina a analitzar quines estratègies ha desenvolupat cada equip per a tocar la pilota tots els components abans de marcar. Es posa de rellevància com ens organitzem segons els nivells de coordinació i desenvolupament motriu de cada jugador per tal d’afavorir positivament en l’èxit del grup.

Habilitat d’Empatia i confiança Goalball.

Dinàmica
Es formen 2 equips. Goalball és una adaptació del futbol per a cecs. Tots els components del grup menys un es taparan els ulls. El que no se’ls tapa fa de guia de l’equip (dóna instruccions als companys per ajudar-los en el transcurs de l’activitat). Per torns, un component de cada equip haurà de llançar per terra la pilota sonora (amb cascavell o bosses de plàstic) e intentarà marcar gol a la porteria contrària sense traspassar el seu camp de joc. L’altre equip amb l’ajuda del Guia, ha de desplaçar-se per terra per aconseguir evitar el gol. Guanya l’equip que aconsegueix marcar més gols.

Aprenentatge
En la reflexió destaquem les sensacions viscudes, tan d’ubicació en l’espai com de la necessitat d’establir un codi de comunicació que intervingui directament en la millora del rendiment de l’equip. És important la figura del guia per a ajudar-nos a decidir quina acció desenvolupem. Es posa de manifest la importància de valorar de tenir present tots els sentits, i com quan ens trobem amb alguna limitació sensorial, desenvolupem estratègies per a minimitzar les carències produïdes per aquesta mancança.

Habilitat Treball en equip Transports creatius.

Dinàmica
És una cursa per equips. A l’avís del dinamitzador, tot el grup s’ha de desplaçar des del punt d’origen fins al punt final transportant el mòbil (en aquest cas una pilota) segons les directrius que s’hagin donat (tots tocant-la amb el colze, amb l’esquena, amb un dit…). Guanya l’equip que aconsegueix arribar el primer sense que li caigui el mòbil a terra.

Aprenentatge
La importància de comunicar entre els components del grup i escoltar les aportacions de cada participant per aconseguir organitzar-se en el menor temps possible i desenvolupar una estratègia efectiva que permeti al grup, de manera conjunta, desplaçar-se des de l’origen al final sense que caigui el mòbil. És important escoltar i no menystenir cap de les aportacions dels jugadors/es.

Habilitat Treball en equip Mocador Cooperatiu.

Dinàmica
Es juga al joc del mocador, però amb la casuística que si el dinamitzador diu 2-3-4 números seguits, s’han de desplaçar fent una figura (collibè, cadireta de la reina, conga…) fins a agafar el mocador.  Guanya l’equip que aconsegueix el mocador més vegades.

Aprenentatge
En la reflexió es posa de manifest la importància d’aprendre a pensar abans d’actuar. Normalment vivim en la cultura de l’acció. És molt important el fet de pensar abans d’actuar. D’aquesta manera contribuïm positivament a millorar el grau d’èxit davant de qualsevol repte.

ANA HERNÁNDEZ

 

Graduada en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Magister en Terapia Familiar Socioeducativa por la Universidad de Barcelona y la Escola Itinere.

Formada en Terapia Sistémica y Terapia Breve. Especializada en técnicas emocionales y corporales en el proceso de intervención en trauma o en situaciones de fuerte impacto emocional. Formada en perspectiva de género en psicoterapia.

Actualmente, psicóloga y psicoterapeuta infanto-juvenil y familiar en contextos de riesgo de exclusión social y violencia.

MANUEL LLORENS

 

Manuel Llorens es psicólogo, profesor de la Especialización en Psicología Clínica Comunitaria de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Se ha especializado en la atención y la investigación en violencia y exclusión social tanto a nivel individual como comunitario.

Ha publicado numerosos libros en el área. Los más recientes: "Psicoterapia Políticamente Reflexiva: hacia una aproximación contextualizada" traducido y publicado por Springer en el 2020 y "La Muerte Nuestra de Cada Día" (Universidad del Rosario, 2021).

Actualmente dirige un programa de atención a víctimas de abusos de los Derechos Humanos cometidos por el Estado Venezolano.

ADELA CAMÍ

 

Educadora Social. Trabajadora Social en el ámbito clínico. Psicoterapeuta familiar y de pareja, acreditada per la FEATF i la FEAP. Máster en Terapia Familiar Sistémica. Especializada en psicoterapia de integración y procesamiento del trauma y BRAINSPOTTING. Ha recibido formación especializada dentro del campo de la Terapia Familiar con profesionales como G. Nardone, C. Saccu, A. Fiorenza, B. Ulsamer, S. Minuchin, C. Naranjo, E. Tilmans-Ostyn, H. Maturana, Cloe Madanes. Colapinto, E. Cirillo, A. Sorrentino, M. Selvini, A. Canevaro. Dentro de la Neurociencia aplicada a la psicoteràpia y al trauma, se ha formado con David Grand, R. Gibson, Diana Fosha, Steve Forges, Deb Dana, Sue Carter, Mario Salvador y Carmen Cuenca, entre otros.

Está especializada en la comunicación y trabajo con niños/as, adolescentes y sus familias y en prácticas restaurativas en violencia filio-parental. Posee una amplia formación en el ámbito del diseño y gestión de Proyectos y recursos para la acción social, así como en el ámbito de la intervención socioeducativa y terapéutica con infancia, adolescencia, familias y pareja.

Actualmente trabaja como Directora General en EDUVIC SCCL, asumiendo desde la misma la dinamización de la Responsabilidad Social Cooperativa y el Departamento de Innovación y Diseño de Proyectos.

Ejerce como Terapeuta Sistémica Familiar y de Pareja desde la perspectiva de la Terapia Familiar Socioeducativa, la Neurociencia aplicada al Bienestar Emocional y el Reprocesamiento del Trauma y de supervisora y consultora en diversos servicios socioeducativos y clínicos.

Psicoterapeuta familiar sistèmica y de reprocesamiento del trauma en el Psicoterapia&Trauma Institute, del que además forma parte de su Comisión Directiva.

Imparte formación en postgrados, cursos, seminarios y talleres en la ESCOLA ITINERE para profesionales de la Acción Social y Clínica.

ENRIC GÓMEZ

 

Diplomado en Educación Social (URL). Estudios de Pedagogía (UB). Postgrado en Intervención Familiar Socioeducativa, Máster en Terapia Familiar y Postgrado en Prácticas supervisadas en Terapia Familiar Sistémica (UB). Terapeuta Familiar acreditado por la FEATF (Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar). Miembro de la Sociedad Catalana de Terapia Familiar. Postgrado en Dirección y Gestión de ONG-ONL (ESADE). Estudios de psicoterapia de integración y de reprocesamiento del trauma (Instituto Aleces).

Docente de la Escola Itinere. Especialización y profundización en el ámbito de la infancia, adolescencia y familias en situación de vulnerabilidad y riesgo social; la intervención socioeducativa y terapéutica en contextos sociales y educativos y la psicoterapia sistémica. Formado en el uso de varias herramientas de intervención socioeducativa, en el trabajo de grupos y equipos orientados a un funcionamiento saludable, en intervención comunitaria y redes de atención social, y en cooperación internacional.

Socio de la cooperativa EDUVIC desde el año 2017, desarrolla su actividad como terapeuta familiar en varios proyectos de la Plataforma Cruïlla. En la Escola Itinere ha trabajado como docente del postgrado “Diagnóstico e intervención sistémica con familias en estudio”, docente de cursos a demanda para profesionales y ha participado en la construcción del modelo de terapia familiar socioeducativa. Participando del proyecto ERASMUS + en el programa PAGE (Parental Guidance and Education), ha sido conferenciante de workshops en congresos celebrados en: Verona (Italia), Iasi (Rumanía), Barcelona y Anglet (Francia).

 

JAVIER LOYO

 

Terapeuta familiar, de pareja e individual. Docente y supervisor de equipos de profesionales. Director de EDUVIC · Famílies, plataforma desde la que se gestionan y desarrollan servicios terapéuticos y socioeducativos para familias, personas adultas, adolescentes e infancia en situación de vulnerabilidad y riesgo social. Director de Psicoterapia & Trauma Institute.

Es diplomado en Educación Social por la Universitat Ramon Llull de Barcelona, ha realizado estudios de Filosofía en la Universidad del Azuay de Ecuador y máster en Terapia Familiar Sistémica por el Centro de Terapia Familiar Sistémica de Barcelona (centro reconocido por la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar [FEATF]) y miembro de la European Family Terapy Association.

Como formación complementaria ha realizado cursos y seminarios relacionados con: el ámbito socioeducativo con niños, niñas y adolescentes atendidos en el sistema de protección de la Administración; con el trabajo interdisciplinar en el estudio y diagnóstico de casos; con la gestión y dirección de proyectos sociales; con la promoción de la crianza positiva; con el trabajo en el ámbito de la terapia familiar (con profesionales como G. Nardone, C. Saccu, A. Fiorenza, B. Ulsamer, L. Albaladejo y A. Sarró) y con la terapia integrativa y reprocesamiento del trauma (Mario Salvador y Carmen Cuenca).

Su trayectoria profesional se desarrolla en el ámbito de la protección a la infancia, la adolescencia y la familia, a través del desarrollo de proyectos sociales (nacionales y de cooperación internacional), donde ha desempeñado trabajos de atención directa, de planificación y diseño de proyectos socioeducativos y terapéuticos, de formación y de gestión y dirección de proyectos.

Desde 1998 trabaja en la cooperativa EDUVIC, en un inicio como educador social y director en funciones de la Residencia Maternal Antaviana. En el 2006 ejerció las funciones de terapeuta familiar dentro del equipo técnico del Centro de Acogida Talaia. Desde el 2007 trabaja como terapeuta y director de los proyectos de EDUVIC · Famílies. En el 2020 asume las funciones de dirección del Psicoterapia & Trauma Institute de Barcelona.

Desde el 2010 colabora en EDUVIC · Escola Itinere como docente y supervisor de casos y equipos de profesionales y ha participado en la construcción del modelo de trabajo familiar sistémico socioeducativo, propio de la escuela.

LUÍS PULGAR

 

Licenciado en Psicología por la Universidad Central de Venezuela. Especialización en Psicología Clínica en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Caracas (Universidad Central de Venezuela-Hospital Vall d'Hebron). Magister en Terapia Familiar Sistémica por la Escuela de Terapia Familiar del Hospital de Sant Pau (Universidad Autónoma de Barcelona), reconocido por la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar y miembro de la European Family Therapy Association. Analista Junguiano por la Asociación Venezolana de Psicología Analítica y la International Association for Analitical Psychology.

Como formación complementaria, ha asistido a formaciones, cursos y seminarios relacionados con el trabajo en el ámbito clínico y psicoterapéutico de adultos, niños, y adolescentes, y el trabajo interdisciplinario en el análisis y diagnóstico de casos desde distintos de enfoques terapéuticos (Psicodrama, Humanismo, Psicoanálisis, Terapias Relacionales, Bioenergética, Reprocesamiento del Trauma). Actualmente, se está formando en la intervención basada en las neurociencias dentro del campo de las técnicas de Neurofeedback y Biofeedback.

Su experiencia profesional transcurre en el ámbito clínico y educativo, colaborando en el desarrollo de proyectos sociales, en los que ha realizado trabajos de atención directa, planificación y diseño de proyectos psicoeducativos y terapéuticos, de formación, gestión y coordinación de proyectos.

Trabaja desde 2013 en la cooperativa EDUVIC, primero como terapeuta familiar y desde 2017 es coordinador técnico y supervisor de equipos de terapeutas familiares del área EDUVIC · Famílies, desde la que se diseñan y gestionan servicios terapéuticos y socioeducativos para niños, adolescentes y familias desde una perspectiva sistémica, educativa y social.

Participa desde 2015 en EDUVIC · Escola Itinere como docente de primero y segundo año de formación del Máster de Terapia Familiar Socioeducativa. Lleva a cabo supervisiones de casos con diversos equipos de profesionales; imparte cursos de formación y participa en la construcción del modelo de trabajo familiar sistémico educativo y socioeducativo, propio de la Escola Itinere.

SARA ESCUDERO BOLAÑOS

 

Licenciada en Psicología por la UB, se ha especializado en estudios de Terapia Gestalt en el Instituto Gestalt de Barcelona y el Terapia familiar socioeducativa en la Escola Itinere de la cooperativa EDUVIC.

Como formación complementaria ha asistido a cursos de formación en el ámbito del coaching así como a formaciones en el ámbito de la sexualidad femenina, igualdad de género y ética en el ámbito social.

Destaca también en la coordinación de equipos de trabajo en el ámbito socioeducativo y el liderazgo de comisiones de trabajo en el ámbito social.

Su experiencia profesional se basa sobre todo en la psicoterapia en el ámbito familiar, de pareja e individual, así como en la formación y creación de grupos de crecimiento personal y relacional.

Trabaja en la cooperativa EDUVIC desde 2021 como psicoterapeuta familiar, acompañando y formando a las familias en sus procesos vitales y fomentando el trabajo colaborativo con los agentes sociales del territorio.

ANIA JUSTO ALONSO

 

Es Psiquiatra, Psicóloga y Doctora cum laude. A su vez es socia fundadora y Directora médica de Imaya. Se ha formado en Barcelona como Psiquiatra Infantojuvenil y en Estados Unidos, Argentina y España en diversas orientaciones dentro del campo de la psicoterapia como la Terapia Psicoanalítica Breve, Terapia Familiar Sistémica, Comunidad Terapéutica de Estructura Multifamiliar y EMDR.

Tiene un máster en Derecho Sanitario y Ciencias Forenses y en Psicoterapia Psicodinámica Breve y es Experta en Emergencias y Urgencias en Salud Mental.

Es Presidenta de la Sociedad Española de Bio y Neurofeedback (SEBINE), Formadora acreditada por la Biofeedback Certification International Alliance (BCIA) y Clínico EMDR. Imparte regularmente formación básica y avanzada en Neurofeedback y es Supervisora y Mentora en esta área.

Es autora junto con Anabel González del libro El mapeo cerebral paso a paso. Interpretando los datos del EEG a través de la línea base y el MiniQ; así como de diversas publicaciones científicas y ha colaborado en la elaboración de varios libros en relación a distintas temáticas como Psicopatología Jurídica y Social.