La importància de la família

Comparteix

Avui, 15 de maig, se celebra el Dia Internacional de les Famílies. Fou el 1993 quan l’Assemblea General de les Nacions Unides va decidir que el 15 de maig seria el Dia Internacional de les Famílies, fent que aquesta jornada sigui una oportunitat per promoure la visibilitat en els assumptes relacionats amb les famílies i per donar a conèixer tots aquells processos, dinàmiques i problemàtiques de caire social, econòmic i demogràfic que les afecten.
Actualment, es constata cada vegada més una realitat social i familiar diversa. El dia a dia a EDUVIC ens mostra que el model familiar convencional no és l’únic i que hi ha moltes maneres de ser i fer família. És en aquest sentit que ens volem posicionar com un agent integrador per a totes aquelles estructures familiars que compleixen  amb la seva funció d’estimació, protecció i socialització, sigui quina sigui la seva composició, i així ho duem a terme en la nostra activitat diària. En efecte, no existeix un model de família, ni de mare ni pare, ni de fills, sinó famílies, mares, pares, fills i filles que es relacionen de maneres diverses, i aquestes formes de relació estan estretament lligades a les seves histories personals de vida i de veure el món.

[dt_quote background=”fancy”]”No existeix un model de família, ni de mare ni de pare, ni de fills, sinó famílies, mares, pares, fills i filles que es relacionen de maneres diverses, i aquestes formes de relació estan estretament lligades a les seves histories personals de vida i de veure el món.”[/dt_quote]

Si busquem al diccionari la definició de família, ens trobem que n’hi ha moltes i de divers significat. Però majoritàriament pivoten en definir-la com una unió profunda o permanent entre dues o més persones, ja sigui biològica, social o emocional. Des de l’enfocament sistèmic, que és al que ens subscrivim els i les professionals d’EDUVIC, la família és concebuda com una unitat conformada per diverses persones interdependents o subsistemes, tals com la parella, els progenitors/es, els fills i filles i les relacions entre germans/es, cosins/es, etc., que interactuen entre sí en la cerca d’un funcionament que els permeti desenvolupar-se individualment i, al mateix temps, mantenir-se integrades en la consecució d’uns objectius comuns. Aquesta visió prové de la Teoria General dels Sistemes que, a grans trets, concep la família com un sistema i els elements que la componen són les diferents persones que a ella pertanyen. Hi ha famílies nuclears (progenitors/es i fills/es) i famílies extenses (avis/es, tiets/es, cosins/es, etc.), de manera que una família extensa és un sistema que està compost al mateix temps per diferents famílies nuclears o subsistemes.

En la família cada persona individual contribueix a la definició de les altres i el tot de la realitat familiar contribueix a la definició de cada persona. Una parentalitat i marentalitat positiva i eficaç, unes relacions familiars de recolzament, un bon nivell de connexió amb altres persones adultes i vincles sans amb la família extensa són elements que afavoreixen la resiliència i la fortalesa familiar. A vegades, però, per molts motius, tant interns com externs, la salut relacional de la família es pot veure afectada i malmesa. La resiliència relacional anirà canviant en base als recursos i limitacions de les famílies i en relació amb els desafiaments psicosocials als que s’hagi de donar resposta en el recorregut vital.

[dt_quote background=”fancy”]“Una parentalitat positiva i eficaç, unes relacions familiars de recolzament, un bon nivell de connexió amb altres adults i vincles sans amb la família extensa apareixen com elements que afavoreixen la resiliència familiar. Amb tot, aquesta resiliència relacional anirà canviant en base als recursos i limitacions de les famílies i en relació amb els desafiaments psicosocials als que s’hagi de donar resposta en el recorregut vital.”[/dt_quote]

És aquí on els serveis de teràpia familiar del Psicoteràpia & Trauma Institute i l’àrea d’EDUVIC · Famílies presten recursos per ajudar a restablir l’equilibri en les famílies. Des del Psicoteràpia & Trauma Institute es fan, a més de teràpia individual, sessions de teràpia de família, de caràcter sistèmic, per donar una resposta adequada als reptes que la vida familiar ens presenta.
Pel que fa a EDUVIC · Famílies, presta serveis de prevenció, orientació i suport terapèutic i socioeducatiu a través de l’enfocament propi d’EDUVIC que és la Teràpia Familiar Socioeducativa, un model d’intervenció terapèutic enfocat en les persones i les seves famílies en contextos de vulnerabilitat i risc d’exclusió social. Dissenyem i gestionem serveis d’atenció terapèutica i socioeducativa per administracions i institucions.
En ambdós contextos ─des de la teràpia familiar  privada o la teràpia familiar socioeducativa─ els i les professionals d’EDUVIC busquem una millora de les regles, aliances i lleialtats en les dinàmiques familiars, és a dir, una transformació positiva en l’estructura familiar perquè tots els membres de la família se sentin legitimats, reconeguts, acceptats i necessaris. Busquem una transformació cognitiva, relacional i emocional en les persones i llurs famílies a través d’una adequada capacitació i acompanyament que les empoderi i possibiliti el seu desenvolupament personal, familiar i social. Des d’aquesta posició nostra, desenvolupem processos dirigits a la promoció, la prevenció i el tractament, depenent de la realitat particular i complexa de cada família i persona i treballem per aconseguir una bona salut relacional i emocional familiar.

[dt_quote background=”fancy”]”D’aquesta manera, en la nostra labor psicoterapèutica i socioeducativa, busquem una nova visió, mirada, parcialitat i comprensió de la família a través d’un recorregut terapèutic que l’ajudarà a aconseguir restaurar una bona salut relacional, fita vital per aconseguir el benestar i l’harmonia personal i grupal.”[/dt_quote]

ANA HERNÁNDEZ

 

Graduada en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Magister en Terapia Familiar Socioeducativa por la Universidad de Barcelona y la Escola Itinere.

Formada en Terapia Sistémica y Terapia Breve. Especializada en técnicas emocionales y corporales en el proceso de intervención en trauma o en situaciones de fuerte impacto emocional. Formada en perspectiva de género en psicoterapia.

Actualmente, psicóloga y psicoterapeuta infanto-juvenil y familiar en contextos de riesgo de exclusión social y violencia.

MANUEL LLORENS

 

Manuel Llorens es psicólogo, profesor de la Especialización en Psicología Clínica Comunitaria de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Se ha especializado en la atención y la investigación en violencia y exclusión social tanto a nivel individual como comunitario.

Ha publicado numerosos libros en el área. Los más recientes: "Psicoterapia Políticamente Reflexiva: hacia una aproximación contextualizada" traducido y publicado por Springer en el 2020 y "La Muerte Nuestra de Cada Día" (Universidad del Rosario, 2021).

Actualmente dirige un programa de atención a víctimas de abusos de los Derechos Humanos cometidos por el Estado Venezolano.

ADELA CAMÍ

 

Educadora Social. Trabajadora Social en el ámbito clínico. Psicoterapeuta familiar y de pareja, acreditada per la FEATF i la FEAP. Máster en Terapia Familiar Sistémica. Especializada en psicoterapia de integración y procesamiento del trauma y BRAINSPOTTING. Ha recibido formación especializada dentro del campo de la Terapia Familiar con profesionales como G. Nardone, C. Saccu, A. Fiorenza, B. Ulsamer, S. Minuchin, C. Naranjo, E. Tilmans-Ostyn, H. Maturana, Cloe Madanes. Colapinto, E. Cirillo, A. Sorrentino, M. Selvini, A. Canevaro. Dentro de la Neurociencia aplicada a la psicoteràpia y al trauma, se ha formado con David Grand, R. Gibson, Diana Fosha, Steve Forges, Deb Dana, Sue Carter, Mario Salvador y Carmen Cuenca, entre otros.

Está especializada en la comunicación y trabajo con niños/as, adolescentes y sus familias y en prácticas restaurativas en violencia filio-parental. Posee una amplia formación en el ámbito del diseño y gestión de Proyectos y recursos para la acción social, así como en el ámbito de la intervención socioeducativa y terapéutica con infancia, adolescencia, familias y pareja.

Actualmente trabaja como Directora General en EDUVIC SCCL, asumiendo desde la misma la dinamización de la Responsabilidad Social Cooperativa y el Departamento de Innovación y Diseño de Proyectos.

Ejerce como Terapeuta Sistémica Familiar y de Pareja desde la perspectiva de la Terapia Familiar Socioeducativa, la Neurociencia aplicada al Bienestar Emocional y el Reprocesamiento del Trauma y de supervisora y consultora en diversos servicios socioeducativos y clínicos.

Psicoterapeuta familiar sistèmica y de reprocesamiento del trauma en el Psicoterapia&Trauma Institute, del que además forma parte de su Comisión Directiva.

Imparte formación en postgrados, cursos, seminarios y talleres en la ESCOLA ITINERE para profesionales de la Acción Social y Clínica.

ENRIC GÓMEZ

 

Diplomado en Educación Social (URL). Estudios de Pedagogía (UB). Postgrado en Intervención Familiar Socioeducativa, Máster en Terapia Familiar y Postgrado en Prácticas supervisadas en Terapia Familiar Sistémica (UB). Terapeuta Familiar acreditado por la FEATF (Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar). Miembro de la Sociedad Catalana de Terapia Familiar. Postgrado en Dirección y Gestión de ONG-ONL (ESADE). Estudios de psicoterapia de integración y de reprocesamiento del trauma (Instituto Aleces).

Docente de la Escola Itinere. Especialización y profundización en el ámbito de la infancia, adolescencia y familias en situación de vulnerabilidad y riesgo social; la intervención socioeducativa y terapéutica en contextos sociales y educativos y la psicoterapia sistémica. Formado en el uso de varias herramientas de intervención socioeducativa, en el trabajo de grupos y equipos orientados a un funcionamiento saludable, en intervención comunitaria y redes de atención social, y en cooperación internacional.

Socio de la cooperativa EDUVIC desde el año 2017, desarrolla su actividad como terapeuta familiar en varios proyectos de la Plataforma Cruïlla. En la Escola Itinere ha trabajado como docente del postgrado “Diagnóstico e intervención sistémica con familias en estudio”, docente de cursos a demanda para profesionales y ha participado en la construcción del modelo de terapia familiar socioeducativa. Participando del proyecto ERASMUS + en el programa PAGE (Parental Guidance and Education), ha sido conferenciante de workshops en congresos celebrados en: Verona (Italia), Iasi (Rumanía), Barcelona y Anglet (Francia).

 

JAVIER LOYO

 

Terapeuta familiar, de pareja e individual. Docente y supervisor de equipos de profesionales. Director de EDUVIC · Famílies, plataforma desde la que se gestionan y desarrollan servicios terapéuticos y socioeducativos para familias, personas adultas, adolescentes e infancia en situación de vulnerabilidad y riesgo social. Director de Psicoterapia & Trauma Institute.

Es diplomado en Educación Social por la Universitat Ramon Llull de Barcelona, ha realizado estudios de Filosofía en la Universidad del Azuay de Ecuador y máster en Terapia Familiar Sistémica por el Centro de Terapia Familiar Sistémica de Barcelona (centro reconocido por la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar [FEATF]) y miembro de la European Family Terapy Association.

Como formación complementaria ha realizado cursos y seminarios relacionados con: el ámbito socioeducativo con niños, niñas y adolescentes atendidos en el sistema de protección de la Administración; con el trabajo interdisciplinar en el estudio y diagnóstico de casos; con la gestión y dirección de proyectos sociales; con la promoción de la crianza positiva; con el trabajo en el ámbito de la terapia familiar (con profesionales como G. Nardone, C. Saccu, A. Fiorenza, B. Ulsamer, L. Albaladejo y A. Sarró) y con la terapia integrativa y reprocesamiento del trauma (Mario Salvador y Carmen Cuenca).

Su trayectoria profesional se desarrolla en el ámbito de la protección a la infancia, la adolescencia y la familia, a través del desarrollo de proyectos sociales (nacionales y de cooperación internacional), donde ha desempeñado trabajos de atención directa, de planificación y diseño de proyectos socioeducativos y terapéuticos, de formación y de gestión y dirección de proyectos.

Desde 1998 trabaja en la cooperativa EDUVIC, en un inicio como educador social y director en funciones de la Residencia Maternal Antaviana. En el 2006 ejerció las funciones de terapeuta familiar dentro del equipo técnico del Centro de Acogida Talaia. Desde el 2007 trabaja como terapeuta y director de los proyectos de EDUVIC · Famílies. En el 2020 asume las funciones de dirección del Psicoterapia & Trauma Institute de Barcelona.

Desde el 2010 colabora en EDUVIC · Escola Itinere como docente y supervisor de casos y equipos de profesionales y ha participado en la construcción del modelo de trabajo familiar sistémico socioeducativo, propio de la escuela.

LUÍS PULGAR

 

Licenciado en Psicología por la Universidad Central de Venezuela. Especialización en Psicología Clínica en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Caracas (Universidad Central de Venezuela-Hospital Vall d'Hebron). Magister en Terapia Familiar Sistémica por la Escuela de Terapia Familiar del Hospital de Sant Pau (Universidad Autónoma de Barcelona), reconocido por la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar y miembro de la European Family Therapy Association. Analista Junguiano por la Asociación Venezolana de Psicología Analítica y la International Association for Analitical Psychology.

Como formación complementaria, ha asistido a formaciones, cursos y seminarios relacionados con el trabajo en el ámbito clínico y psicoterapéutico de adultos, niños, y adolescentes, y el trabajo interdisciplinario en el análisis y diagnóstico de casos desde distintos de enfoques terapéuticos (Psicodrama, Humanismo, Psicoanálisis, Terapias Relacionales, Bioenergética, Reprocesamiento del Trauma). Actualmente, se está formando en la intervención basada en las neurociencias dentro del campo de las técnicas de Neurofeedback y Biofeedback.

Su experiencia profesional transcurre en el ámbito clínico y educativo, colaborando en el desarrollo de proyectos sociales, en los que ha realizado trabajos de atención directa, planificación y diseño de proyectos psicoeducativos y terapéuticos, de formación, gestión y coordinación de proyectos.

Trabaja desde 2013 en la cooperativa EDUVIC, primero como terapeuta familiar y desde 2017 es coordinador técnico y supervisor de equipos de terapeutas familiares del área EDUVIC · Famílies, desde la que se diseñan y gestionan servicios terapéuticos y socioeducativos para niños, adolescentes y familias desde una perspectiva sistémica, educativa y social.

Participa desde 2015 en EDUVIC · Escola Itinere como docente de primero y segundo año de formación del Máster de Terapia Familiar Socioeducativa. Lleva a cabo supervisiones de casos con diversos equipos de profesionales; imparte cursos de formación y participa en la construcción del modelo de trabajo familiar sistémico educativo y socioeducativo, propio de la Escola Itinere.

SARA ESCUDERO BOLAÑOS

 

Licenciada en Psicología por la UB, se ha especializado en estudios de Terapia Gestalt en el Instituto Gestalt de Barcelona y el Terapia familiar socioeducativa en la Escola Itinere de la cooperativa EDUVIC.

Como formación complementaria ha asistido a cursos de formación en el ámbito del coaching así como a formaciones en el ámbito de la sexualidad femenina, igualdad de género y ética en el ámbito social.

Destaca también en la coordinación de equipos de trabajo en el ámbito socioeducativo y el liderazgo de comisiones de trabajo en el ámbito social.

Su experiencia profesional se basa sobre todo en la psicoterapia en el ámbito familiar, de pareja e individual, así como en la formación y creación de grupos de crecimiento personal y relacional.

Trabaja en la cooperativa EDUVIC desde 2021 como psicoterapeuta familiar, acompañando y formando a las familias en sus procesos vitales y fomentando el trabajo colaborativo con los agentes sociales del territorio.

ANIA JUSTO ALONSO

 

Es Psiquiatra, Psicóloga y Doctora cum laude. A su vez es socia fundadora y Directora médica de Imaya. Se ha formado en Barcelona como Psiquiatra Infantojuvenil y en Estados Unidos, Argentina y España en diversas orientaciones dentro del campo de la psicoterapia como la Terapia Psicoanalítica Breve, Terapia Familiar Sistémica, Comunidad Terapéutica de Estructura Multifamiliar y EMDR.

Tiene un máster en Derecho Sanitario y Ciencias Forenses y en Psicoterapia Psicodinámica Breve y es Experta en Emergencias y Urgencias en Salud Mental.

Es Presidenta de la Sociedad Española de Bio y Neurofeedback (SEBINE), Formadora acreditada por la Biofeedback Certification International Alliance (BCIA) y Clínico EMDR. Imparte regularmente formación básica y avanzada en Neurofeedback y es Supervisora y Mentora en esta área.

Es autora junto con Anabel González del libro El mapeo cerebral paso a paso. Interpretando los datos del EEG a través de la línea base y el MiniQ; así como de diversas publicaciones científicas y ha colaborado en la elaboración de varios libros en relación a distintas temáticas como Psicopatología Jurídica y Social.