“MÁS ALLÁ DEL STICK”: la proposta de formació per a l’equip tècnic de la secció d’hoquei herba del Real Club de Polo d’EDUVIC • SPORT

Comparteix

EDUVIC · SPORT ha dut a terme una formació per a l’equip tècnic de la secció d’hoquei herba del Real Club de Polo, “Más allá del stick”. Ha estat un projecte on l’objectiu del qual era formar a les entrenadores i entrenadors de la línia femenina per introduir en els entrenaments i en el dia a dia tasques o activitats que treballin diferents habilitats de tipus social, emocional o personal.
L’objectiu principal de l’esport és treballar les habilitats físiques i tècniques de les jugadores o esportistes, però, també, l’esport ofereix un entorn magnífic per formar-nos com a persones. És un context on es donen moltes situacions que ens serviran per aprendre a relacionar-nos amb nosaltres mateixos i les altres persones de manera més competent i a on es dona peu a posar en pràctica múltiples habilitats tant pel que fa l’àmbit social com l’emocional.
“Más allá del stick” s’ha dut a terme durant la temporada 2020-21, de setembre a juny. Es feia una sessió al mes on es tractava una habilitat. Les habilitats han sigut les següents: crear una identitat col·lectiva i mantenir-la en l’equip, el col·lectiu i en els staffs de treball; la comunicació assertiva; l’autoconeixement; l’empatia; el treball en equip; la gestió d’emocions; la gestió de conflictes; el pensament crític; i la presa de decisions. Totes aquestes sessions tenen la intenció de què les activitats i habilitats apreses siguin introduïdes i treballades posteriorment en els entrenaments, ja sigui de manera integrada en la sessió o a vegades de manera aïllada però sempre encaminada a l’objectiu de la formació integral o holística de la persona.
Les sessions han consistit en una part teòrica i una altra que es desenvolupava de manera més vivencial i pràctica. Al final, es fa un seguiment/observació de la tasca feta per rebre el retorn.
El programa s’ha finalitzat amb èxit. Hi ha participat una quinzena de persones, entre les quals hi havia el personal coordinador de la línia femenina, també algun coordinador/a de la línia masculina per tal de traspassar la informació i les diferents entrenadores de la línia femenina. S’ha fet un feedback final i s’ha fet entrega del ”Manual Pedagógico” per a què les entrenadores i jugadores de de la secció d’hoquei herba del Real Club de Polo puguin continuar treballant en les habilitats ofertes en el programa.

Contacta per WhatsApp