Suport Familiar Centres Oberts

Comparteix
[dt_call_to_action background=”plain” line=”true”]El servei “Suport Familiar Centres Oberts” és un conjunt de programes educatius i terapèutics per treballar amb totes les famílies dels infants i adolescents atesos als Centres Oberts.
Els programes van dirigits a fer un treball integral amb les famílies com un complement de la tasca que ja es realitza en els Centres Oberts amb els infants i adolescents.
[/dt_call_to_action]

Es tracta d’una intervenció preventiva i de tractament, que cerca sanejar les relacions familiars, promoure processos reflexius i construir amb els pares i mares dinàmiques familiars que garanteixin el creixement de tots els membres de la família. Des d’aquesta perspectiva és una proposta especialitzada i específica per acompanyar els pares i mares en la construcció d’una dinàmica familiar, que respongui a les necessitats emocionals, educatives i relacionals dels seus fills i filles.
Totes les actuacions es realitzen en el marc d’un treball conjunt i coordinat amb els equips de professionals del Centres Oberts i altres serveis que estiguin implicats en els processos familiars.

[dt_fancy_title title=”A qui s’adrecen” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_fancy_title title=”Destinataris directes:” title_align=”left” title_size=”h5″ title_color=”accent” separator_style=”disabled”]
[dt_vc_list dividers=”false”]

 • Pares, mares i els seus fills i filles atesos en els centres oberts

[/dt_vc_list]

[dt_fancy_title title=”Com a recurs complementari per a:” title_align=”left” title_size=”h5″ title_color=”accent” separator_style=”disabled”]
[dt_vc_list dividers=”false”]

 • Equips de professionals dels centres oberts
 • Equips de Serveis Socials

[/dt_vc_list]

[dt_fancy_title title=”Què ofereixen” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_fancy_title title=”A les famílies, infants i adolescents:” title_align=”left” title_size=”h5″ title_color=”accent” separator_style=”disabled”]
[dt_vc_list dividers=”false”]

 • Assessorament i orientació familiar
 • Suport individualitzat a les famílies
 • Suport grupal per a pares i mares
 • Participació activa de la família, els infants i adolescents en el procés de construcció de la demanda i avaluació del treball realitzat

[/dt_vc_list]

[dt_fancy_title title=”Als professionals:” title_align=”left” title_size=”h5″ title_color=”accent” separator_style=”disabled”]
[dt_vc_list dividers=”false”]

 • Coordinació i comunicació durant el procés de derivació, seguiment i tancament dels processos familiars
 • Construcció conjunta del Pla de Treball Familiar
 • Participació en les interxarxes
 • Devolutives diagnòstiques
 • Processos d’avaluació

[/dt_vc_list]

[dt_fancy_title title=”En què es concreta” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_fancy_title title=” Amb les famílies, infants i adolescents:” title_align=”left” title_size=”h5″ title_color=”accent” separator_style=”disabled”]
[dt_vc_list dividers=”false”]

 • Amb totes les famílies es realitza una primera trobada d’ assessorament i orientació, de 5 sessions, per tal de potenciar la participació de la família a l’hora d’explicitar les seves dificultats i demandes, construir un vincle de suport amb el/la professional i, definir el procés més adient a la seva situació familiar, ja sigui a nivell de treball familiar o de treball grupal de pares i mares.
 • Amb les famílies que s’ha valorat adient, es realitza un acompanyament terapèutic socioeducatiu que comporta unsuport individualitzat de 10 a 30 sessions de forma quinzenal. Aquest acompanyament té com a finalitat treballar les dificultats relacionals que afecten el funcionament de la família, que generen problemes de comportament en els fills i filles, conflictes de parella, tensió entre els pares/mares i els fills/filles, intromissió de les famílies d’origen en la dinàmica familiar, etc.
 • Suport grupal per a pares i mares a través d’una formació grupal estructurada en 10 sessions de 2h. Aquest espai formatiu està destinat a millorar la capacitat educativa de pares i mares, a partir de proporcionar-los-hi criteris i eines concretes, des de la perspectiva de la parentalitat positiva, per abordar les diferents situacions i dificultats que es puguin produir en la vida quotidiana en relació a l’educació dels fills i filles.
 • El suport grupal terapèutic realitza un procés amb pares i mares que tenen dificultats comunes, que generen un estrés emocional i relacional important en la dinàmica familiar, com per exemple, problemes de comportament greus (fills/es desafiants, agressius, que no accepten les normes, etc.); dificultats d’adaptació en l’àmbit escolar (situacions d’exclusió, baix rendiment escolar, agressivitat o submissió davant els companys, etc); incursió dels fills/es en el món dels tòxics; participació dels fills/es en grups marginals; relacions enfrontades entre pares/mares i fills/es (manca de diàleg, perdua d’autoritat, etc.); entre d’altres. Es tracta de trobades setmanals de 2h acompanyats per un terapeuta familiar. Es realitzen entre 12 i 15 sessions.

[/dt_vc_list]

[dt_fancy_title title=” Amb els profesionals:” title_align=”left” title_size=”h4″ title_color=”accent” separator_style=”disabled”]
[dt_vc_list dividers=”false”]

 • Sessions informatives i formatives – de 8 hores –  sobre els programes i el model de treball de Suport Familiar Centres Oberts
 • Construcció d’un Pla de Comunicació – sessió de 4 hores aproximadament – amb els professionals dels Centres Oberts i Serveis Socials per establir els mecanismes de coordinació durant les fases de derivació, seguiment i tancament dels processos familiars.
 • Seguiment dels processos familiars a través de la participació quinzenal en les reunions d’equip dels professionals dels Centres Oberts, de devolutives via correu electrònic als referents de Serveis Socials i en les reunions d’interxarxa.
 • Durant el procés de desplegament del servei es realitzen tres avaluacions trimestrals per valorar la marxa del servei i veure si són necessaris reajustaments.
 • Jornada d’avaluació anyal del servei en el que hi participen, professionals de Centres Oberts, de Serveis Socials i altres professionals implicats en els processos familiars per avaluar l’impacte i els resultats del programa Suport Familiar Centres Oberts.

[/dt_vc_list]

[dt_fancy_title title=”Centres de la Plataforma Cruïlla que ofereixen aquest servei” title_size=”h4″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_fancy_title title=”Persona de contacte” title_size=”h4″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]

ANA HERNÁNDEZ

 

Graduada en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Magister en Terapia Familiar Socioeducativa por la Universidad de Barcelona y la Escola Itinere.

Formada en Terapia Sistémica y Terapia Breve. Especializada en técnicas emocionales y corporales en el proceso de intervención en trauma o en situaciones de fuerte impacto emocional. Formada en perspectiva de género en psicoterapia.

Actualmente, psicóloga y psicoterapeuta infanto-juvenil y familiar en contextos de riesgo de exclusión social y violencia.

MANUEL LLORENS

 

Manuel Llorens es psicólogo, profesor de la Especialización en Psicología Clínica Comunitaria de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Se ha especializado en la atención y la investigación en violencia y exclusión social tanto a nivel individual como comunitario.

Ha publicado numerosos libros en el área. Los más recientes: "Psicoterapia Políticamente Reflexiva: hacia una aproximación contextualizada" traducido y publicado por Springer en el 2020 y "La Muerte Nuestra de Cada Día" (Universidad del Rosario, 2021).

Actualmente dirige un programa de atención a víctimas de abusos de los Derechos Humanos cometidos por el Estado Venezolano.

ADELA CAMÍ

 

Educadora Social. Trabajadora Social en el ámbito clínico. Psicoterapeuta familiar y de pareja, acreditada per la FEATF i la FEAP. Máster en Terapia Familiar Sistémica. Especializada en psicoterapia de integración y procesamiento del trauma y BRAINSPOTTING. Ha recibido formación especializada dentro del campo de la Terapia Familiar con profesionales como G. Nardone, C. Saccu, A. Fiorenza, B. Ulsamer, S. Minuchin, C. Naranjo, E. Tilmans-Ostyn, H. Maturana, Cloe Madanes. Colapinto, E. Cirillo, A. Sorrentino, M. Selvini, A. Canevaro. Dentro de la Neurociencia aplicada a la psicoteràpia y al trauma, se ha formado con David Grand, R. Gibson, Diana Fosha, Steve Forges, Deb Dana, Sue Carter, Mario Salvador y Carmen Cuenca, entre otros.

Está especializada en la comunicación y trabajo con niños/as, adolescentes y sus familias y en prácticas restaurativas en violencia filio-parental. Posee una amplia formación en el ámbito del diseño y gestión de Proyectos y recursos para la acción social, así como en el ámbito de la intervención socioeducativa y terapéutica con infancia, adolescencia, familias y pareja.

Actualmente trabaja como Directora General en EDUVIC SCCL, asumiendo desde la misma la dinamización de la Responsabilidad Social Cooperativa y el Departamento de Innovación y Diseño de Proyectos.

Ejerce como Terapeuta Sistémica Familiar y de Pareja desde la perspectiva de la Terapia Familiar Socioeducativa, la Neurociencia aplicada al Bienestar Emocional y el Reprocesamiento del Trauma y de supervisora y consultora en diversos servicios socioeducativos y clínicos.

Psicoterapeuta familiar sistèmica y de reprocesamiento del trauma en el Psicoterapia&Trauma Institute, del que además forma parte de su Comisión Directiva.

Imparte formación en postgrados, cursos, seminarios y talleres en la ESCOLA ITINERE para profesionales de la Acción Social y Clínica.

ENRIC GÓMEZ

 

Diplomado en Educación Social (URL). Estudios de Pedagogía (UB). Postgrado en Intervención Familiar Socioeducativa, Máster en Terapia Familiar y Postgrado en Prácticas supervisadas en Terapia Familiar Sistémica (UB). Terapeuta Familiar acreditado por la FEATF (Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar). Miembro de la Sociedad Catalana de Terapia Familiar. Postgrado en Dirección y Gestión de ONG-ONL (ESADE). Estudios de psicoterapia de integración y de reprocesamiento del trauma (Instituto Aleces).

Docente de la Escola Itinere. Especialización y profundización en el ámbito de la infancia, adolescencia y familias en situación de vulnerabilidad y riesgo social; la intervención socioeducativa y terapéutica en contextos sociales y educativos y la psicoterapia sistémica. Formado en el uso de varias herramientas de intervención socioeducativa, en el trabajo de grupos y equipos orientados a un funcionamiento saludable, en intervención comunitaria y redes de atención social, y en cooperación internacional.

Socio de la cooperativa EDUVIC desde el año 2017, desarrolla su actividad como terapeuta familiar en varios proyectos de la Plataforma Cruïlla. En la Escola Itinere ha trabajado como docente del postgrado “Diagnóstico e intervención sistémica con familias en estudio”, docente de cursos a demanda para profesionales y ha participado en la construcción del modelo de terapia familiar socioeducativa. Participando del proyecto ERASMUS + en el programa PAGE (Parental Guidance and Education), ha sido conferenciante de workshops en congresos celebrados en: Verona (Italia), Iasi (Rumanía), Barcelona y Anglet (Francia).

 

JAVIER LOYO

 

Terapeuta familiar, de pareja e individual. Docente y supervisor de equipos de profesionales. Director de EDUVIC · Famílies, plataforma desde la que se gestionan y desarrollan servicios terapéuticos y socioeducativos para familias, personas adultas, adolescentes e infancia en situación de vulnerabilidad y riesgo social. Director de Psicoterapia & Trauma Institute.

Es diplomado en Educación Social por la Universitat Ramon Llull de Barcelona, ha realizado estudios de Filosofía en la Universidad del Azuay de Ecuador y máster en Terapia Familiar Sistémica por el Centro de Terapia Familiar Sistémica de Barcelona (centro reconocido por la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar [FEATF]) y miembro de la European Family Terapy Association.

Como formación complementaria ha realizado cursos y seminarios relacionados con: el ámbito socioeducativo con niños, niñas y adolescentes atendidos en el sistema de protección de la Administración; con el trabajo interdisciplinar en el estudio y diagnóstico de casos; con la gestión y dirección de proyectos sociales; con la promoción de la crianza positiva; con el trabajo en el ámbito de la terapia familiar (con profesionales como G. Nardone, C. Saccu, A. Fiorenza, B. Ulsamer, L. Albaladejo y A. Sarró) y con la terapia integrativa y reprocesamiento del trauma (Mario Salvador y Carmen Cuenca).

Su trayectoria profesional se desarrolla en el ámbito de la protección a la infancia, la adolescencia y la familia, a través del desarrollo de proyectos sociales (nacionales y de cooperación internacional), donde ha desempeñado trabajos de atención directa, de planificación y diseño de proyectos socioeducativos y terapéuticos, de formación y de gestión y dirección de proyectos.

Desde 1998 trabaja en la cooperativa EDUVIC, en un inicio como educador social y director en funciones de la Residencia Maternal Antaviana. En el 2006 ejerció las funciones de terapeuta familiar dentro del equipo técnico del Centro de Acogida Talaia. Desde el 2007 trabaja como terapeuta y director de los proyectos de EDUVIC · Famílies. En el 2020 asume las funciones de dirección del Psicoterapia & Trauma Institute de Barcelona.

Desde el 2010 colabora en EDUVIC · Escola Itinere como docente y supervisor de casos y equipos de profesionales y ha participado en la construcción del modelo de trabajo familiar sistémico socioeducativo, propio de la escuela.

LUÍS PULGAR

 

Licenciado en Psicología por la Universidad Central de Venezuela. Especialización en Psicología Clínica en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Caracas (Universidad Central de Venezuela-Hospital Vall d'Hebron). Magister en Terapia Familiar Sistémica por la Escuela de Terapia Familiar del Hospital de Sant Pau (Universidad Autónoma de Barcelona), reconocido por la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar y miembro de la European Family Therapy Association. Analista Junguiano por la Asociación Venezolana de Psicología Analítica y la International Association for Analitical Psychology.

Como formación complementaria, ha asistido a formaciones, cursos y seminarios relacionados con el trabajo en el ámbito clínico y psicoterapéutico de adultos, niños, y adolescentes, y el trabajo interdisciplinario en el análisis y diagnóstico de casos desde distintos de enfoques terapéuticos (Psicodrama, Humanismo, Psicoanálisis, Terapias Relacionales, Bioenergética, Reprocesamiento del Trauma). Actualmente, se está formando en la intervención basada en las neurociencias dentro del campo de las técnicas de Neurofeedback y Biofeedback.

Su experiencia profesional transcurre en el ámbito clínico y educativo, colaborando en el desarrollo de proyectos sociales, en los que ha realizado trabajos de atención directa, planificación y diseño de proyectos psicoeducativos y terapéuticos, de formación, gestión y coordinación de proyectos.

Trabaja desde 2013 en la cooperativa EDUVIC, primero como terapeuta familiar y desde 2017 es coordinador técnico y supervisor de equipos de terapeutas familiares del área EDUVIC · Famílies, desde la que se diseñan y gestionan servicios terapéuticos y socioeducativos para niños, adolescentes y familias desde una perspectiva sistémica, educativa y social.

Participa desde 2015 en EDUVIC · Escola Itinere como docente de primero y segundo año de formación del Máster de Terapia Familiar Socioeducativa. Lleva a cabo supervisiones de casos con diversos equipos de profesionales; imparte cursos de formación y participa en la construcción del modelo de trabajo familiar sistémico educativo y socioeducativo, propio de la Escola Itinere.

SARA ESCUDERO BOLAÑOS

 

Licenciada en Psicología por la UB, se ha especializado en estudios de Terapia Gestalt en el Instituto Gestalt de Barcelona y el Terapia familiar socioeducativa en la Escola Itinere de la cooperativa EDUVIC.

Como formación complementaria ha asistido a cursos de formación en el ámbito del coaching así como a formaciones en el ámbito de la sexualidad femenina, igualdad de género y ética en el ámbito social.

Destaca también en la coordinación de equipos de trabajo en el ámbito socioeducativo y el liderazgo de comisiones de trabajo en el ámbito social.

Su experiencia profesional se basa sobre todo en la psicoterapia en el ámbito familiar, de pareja e individual, así como en la formación y creación de grupos de crecimiento personal y relacional.

Trabaja en la cooperativa EDUVIC desde 2021 como psicoterapeuta familiar, acompañando y formando a las familias en sus procesos vitales y fomentando el trabajo colaborativo con los agentes sociales del territorio.

ANIA JUSTO ALONSO

 

Es Psiquiatra, Psicóloga y Doctora cum laude. A su vez es socia fundadora y Directora médica de Imaya. Se ha formado en Barcelona como Psiquiatra Infantojuvenil y en Estados Unidos, Argentina y España en diversas orientaciones dentro del campo de la psicoterapia como la Terapia Psicoanalítica Breve, Terapia Familiar Sistémica, Comunidad Terapéutica de Estructura Multifamiliar y EMDR.

Tiene un máster en Derecho Sanitario y Ciencias Forenses y en Psicoterapia Psicodinámica Breve y es Experta en Emergencias y Urgencias en Salud Mental.

Es Presidenta de la Sociedad Española de Bio y Neurofeedback (SEBINE), Formadora acreditada por la Biofeedback Certification International Alliance (BCIA) y Clínico EMDR. Imparte regularmente formación básica y avanzada en Neurofeedback y es Supervisora y Mentora en esta área.

Es autora junto con Anabel González del libro El mapeo cerebral paso a paso. Interpretando los datos del EEG a través de la línea base y el MiniQ; así como de diversas publicaciones científicas y ha colaborado en la elaboración de varios libros en relación a distintas temáticas como Psicopatología Jurídica y Social.