Suport Familiar Centres Oberts – El Prat de Llobregat

Comparteix
[dt_call_to_action background=”plain” line=”true”]Programa pilot desenvolupat entre els mesos de Juliol i Desembre de l’any 2014 a través d’una subvenció atorgada per la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència i amb la col•laboració del Programa d’Infància i Adolescència de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.
Suport Familiar Centre Obert és un conjunt de programes educatius i terapèutics per treballar amb les famílies dels infants i adolescents atesos als Centres Oberts. Els programes van dirigits a fer un treball integral amb les famílies com un complement de la tasca que ja es realitza en els Centres Oberts amb els infants i adolescents.[/dt_call_to_action]

El servei s’ha desplegat al Centre Obert La Caseta i el Centre Obert SAO amb el suport dels Serveis Socials, entre els mesos de juliol a desembre del 2014.

[dt_fancy_title title=”Actuacions realitzades al servei (Juliol · Desembre 2014)” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]

Amb les famílies, infants i adolescents:

[dt_vc_list dividers=”false”]

 • Tres sessions setmanals d’assessorament i orientació, per tal de: fer partícip a la família en la construcció de les demandes i necessitats a treballar; contextualitzar el servei dins de la dinàmica del Centre Obert; construir el vincle de suport amb el/la professional i, definir els aspectes/objectius a aconseguir la família en el procés.
 • Deu sessions d’acompanyament terapèutic socioeducatiu centrat en el treball de les funcions parentals i marentals des de la perspectiva de la parentalitat positiva i teràpia familiar socioeducativa, tenint en compte la demanda de la família i dels professionals referents al Centre Obert i Serveis Socials.
 • Processos d’avaluació amb la família: una avaluació continua durant programa d’assessorament i al de acompanyament terapèutic socioeducatiu i, una avaluació final al finalitzar el procés on la família ha explicitat la seva valoració del servei rebut.

[/dt_vc_list]

Amb els professionals:

[dt_vc_list dividers=”false”]

 • Sessions informatives/formatives sobre el servei en general i els programes ha desenvolupar amb la participació de referents del Programa d’Infància i Adolescència del Prat, referents de Serveis Socials, coordinadors i equip educatiu dels Centres Oberts.
 • Construcció del Pla de Comunicació a desplegar durant les fases de derivació, seguiment i tancament dels processos familiars.
 • Seguiment dels processos familiars a través d’entrevistes presencials i telefòniques i correu electrònic.
 • Participació en reunions d’interxarxa a demanda dels referents del Centro Obert i/o de Serveis Socials.
 • Reunió d’avaluació durant el desplegament del servie.
 • Jornada d’avaluació, amb els professionals i serveis implicat, al finalitzar el servei.

[/dt_vc_list]

[dt_fancy_title title=”Avaluació qualitativa dels professionals” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]

“S’ha ofert a les famílies un suport educatiu i terapèutic que elles han valorat molt positivament”
” Hi ha hagut una participació activa de les famílies”
“Destacar que algunes d’aquestes famílies tenen un llarg recorregut a SSAP, són multiproblemàtiques i algunes d’elles també són molt resistents per assumir un compromís de continuïtat a un recurs. En canvi han assistit regularment al suport a famílies del C.O i l’han valorat molt positivament en diferents espais (escola, SSAP, etc..)”
“Les famílies participants al programa han verbalitzat als agents de SSAP i CO referents una valoració molt positiva del servei i del terapeuta responsable valorant el recurs amb criteris de suport, escolta i vincle”
“S’observen millores en les relacions parentals i una disminució d’indicadors de risc de maltractes infantils amb alguns nens/es que participen al programa. Alguns d’aquests indicadors de risc són:

[dt_vc_list dividers=”false”]

 • Desatenció
 • Manca d’higiene
 • Manca d’atenció a l’àrea educativa
 • Vida familiar caòtica
 • Absentisme escolar
 • Problemes conductuals entre grup d’iguals
 • Càstigs físics

[/dt_vc_list]

“El terapeuta referent del programa ha mantingut una comunicació molt fluïda amb els agents derivadors informant en tot moment de la implicació de les famílies, dels objectius plantejats, dels acords pactats i dels avenços. I compartint hipòtesis de cas i propostes de millores per les famílies”
“També ha tingut en compte la demanda de l’agent derivador i s’ha mostrat molt col·laborador a l’hora d’establir objectius comuns i/o de reforçar alguns objectius establerts des de SSAP. Això ha permès determinar plans de treball conjunts”
“Es valora positivament els mecanismes d’avaluació utilitzats des d’una valoració qualitativa així com la definició de les problemàtiques al diagnòstic del cas”
“Amb els professionals del centre obert es detecta que amb algunes famílies hi ha un canvi de mirada en les famílies i en el diagnòstic del cas. Aquesta nova mirada permet ampliar la visió de la família a nivell relacional així com una comprensió diferent de la dinàmica convivencial i en conseqüència estableixen una relació diferent amb les famílies”

[dt_fancy_title title=”Resultats obtinguts en els dos centres oberts (Juliol · Desembre 2014)” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
Dades 2014
Famílies ateses 27
Pares i mares i altres adults referents atesos 36 (+40 indirectes)
Infants i adolescents atesos 19 (+16 indirectes)
% Famílies que consideren que al finalitzar el programa ha millorat la seva situació familiar 97%

ANA HERNÁNDEZ

 

Graduada en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Magister en Terapia Familiar Socioeducativa por la Universidad de Barcelona y la Escola Itinere.

Formada en Terapia Sistémica y Terapia Breve. Especializada en técnicas emocionales y corporales en el proceso de intervención en trauma o en situaciones de fuerte impacto emocional. Formada en perspectiva de género en psicoterapia.

Actualmente, psicóloga y psicoterapeuta infanto-juvenil y familiar en contextos de riesgo de exclusión social y violencia.

MANUEL LLORENS

 

Manuel Llorens es psicólogo, profesor de la Especialización en Psicología Clínica Comunitaria de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Se ha especializado en la atención y la investigación en violencia y exclusión social tanto a nivel individual como comunitario.

Ha publicado numerosos libros en el área. Los más recientes: "Psicoterapia Políticamente Reflexiva: hacia una aproximación contextualizada" traducido y publicado por Springer en el 2020 y "La Muerte Nuestra de Cada Día" (Universidad del Rosario, 2021).

Actualmente dirige un programa de atención a víctimas de abusos de los Derechos Humanos cometidos por el Estado Venezolano.

ADELA CAMÍ

 

Educadora Social. Trabajadora Social en el ámbito clínico. Psicoterapeuta familiar y de pareja, acreditada per la FEATF i la FEAP. Máster en Terapia Familiar Sistémica. Especializada en psicoterapia de integración y procesamiento del trauma y BRAINSPOTTING. Ha recibido formación especializada dentro del campo de la Terapia Familiar con profesionales como G. Nardone, C. Saccu, A. Fiorenza, B. Ulsamer, S. Minuchin, C. Naranjo, E. Tilmans-Ostyn, H. Maturana, Cloe Madanes. Colapinto, E. Cirillo, A. Sorrentino, M. Selvini, A. Canevaro. Dentro de la Neurociencia aplicada a la psicoteràpia y al trauma, se ha formado con David Grand, R. Gibson, Diana Fosha, Steve Forges, Deb Dana, Sue Carter, Mario Salvador y Carmen Cuenca, entre otros.

Está especializada en la comunicación y trabajo con niños/as, adolescentes y sus familias y en prácticas restaurativas en violencia filio-parental. Posee una amplia formación en el ámbito del diseño y gestión de Proyectos y recursos para la acción social, así como en el ámbito de la intervención socioeducativa y terapéutica con infancia, adolescencia, familias y pareja.

Actualmente trabaja como Directora General en EDUVIC SCCL, asumiendo desde la misma la dinamización de la Responsabilidad Social Cooperativa y el Departamento de Innovación y Diseño de Proyectos.

Ejerce como Terapeuta Sistémica Familiar y de Pareja desde la perspectiva de la Terapia Familiar Socioeducativa, la Neurociencia aplicada al Bienestar Emocional y el Reprocesamiento del Trauma y de supervisora y consultora en diversos servicios socioeducativos y clínicos.

Psicoterapeuta familiar sistèmica y de reprocesamiento del trauma en el Psicoterapia&Trauma Institute, del que además forma parte de su Comisión Directiva.

Imparte formación en postgrados, cursos, seminarios y talleres en la ESCOLA ITINERE para profesionales de la Acción Social y Clínica.

ENRIC GÓMEZ

 

Diplomado en Educación Social (URL). Estudios de Pedagogía (UB). Postgrado en Intervención Familiar Socioeducativa, Máster en Terapia Familiar y Postgrado en Prácticas supervisadas en Terapia Familiar Sistémica (UB). Terapeuta Familiar acreditado por la FEATF (Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar). Miembro de la Sociedad Catalana de Terapia Familiar. Postgrado en Dirección y Gestión de ONG-ONL (ESADE). Estudios de psicoterapia de integración y de reprocesamiento del trauma (Instituto Aleces).

Docente de la Escola Itinere. Especialización y profundización en el ámbito de la infancia, adolescencia y familias en situación de vulnerabilidad y riesgo social; la intervención socioeducativa y terapéutica en contextos sociales y educativos y la psicoterapia sistémica. Formado en el uso de varias herramientas de intervención socioeducativa, en el trabajo de grupos y equipos orientados a un funcionamiento saludable, en intervención comunitaria y redes de atención social, y en cooperación internacional.

Socio de la cooperativa EDUVIC desde el año 2017, desarrolla su actividad como terapeuta familiar en varios proyectos de la Plataforma Cruïlla. En la Escola Itinere ha trabajado como docente del postgrado “Diagnóstico e intervención sistémica con familias en estudio”, docente de cursos a demanda para profesionales y ha participado en la construcción del modelo de terapia familiar socioeducativa. Participando del proyecto ERASMUS + en el programa PAGE (Parental Guidance and Education), ha sido conferenciante de workshops en congresos celebrados en: Verona (Italia), Iasi (Rumanía), Barcelona y Anglet (Francia).

 

JAVIER LOYO

 

Terapeuta familiar, de pareja e individual. Docente y supervisor de equipos de profesionales. Director de EDUVIC · Famílies, plataforma desde la que se gestionan y desarrollan servicios terapéuticos y socioeducativos para familias, personas adultas, adolescentes e infancia en situación de vulnerabilidad y riesgo social. Director de Psicoterapia & Trauma Institute.

Es diplomado en Educación Social por la Universitat Ramon Llull de Barcelona, ha realizado estudios de Filosofía en la Universidad del Azuay de Ecuador y máster en Terapia Familiar Sistémica por el Centro de Terapia Familiar Sistémica de Barcelona (centro reconocido por la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar [FEATF]) y miembro de la European Family Terapy Association.

Como formación complementaria ha realizado cursos y seminarios relacionados con: el ámbito socioeducativo con niños, niñas y adolescentes atendidos en el sistema de protección de la Administración; con el trabajo interdisciplinar en el estudio y diagnóstico de casos; con la gestión y dirección de proyectos sociales; con la promoción de la crianza positiva; con el trabajo en el ámbito de la terapia familiar (con profesionales como G. Nardone, C. Saccu, A. Fiorenza, B. Ulsamer, L. Albaladejo y A. Sarró) y con la terapia integrativa y reprocesamiento del trauma (Mario Salvador y Carmen Cuenca).

Su trayectoria profesional se desarrolla en el ámbito de la protección a la infancia, la adolescencia y la familia, a través del desarrollo de proyectos sociales (nacionales y de cooperación internacional), donde ha desempeñado trabajos de atención directa, de planificación y diseño de proyectos socioeducativos y terapéuticos, de formación y de gestión y dirección de proyectos.

Desde 1998 trabaja en la cooperativa EDUVIC, en un inicio como educador social y director en funciones de la Residencia Maternal Antaviana. En el 2006 ejerció las funciones de terapeuta familiar dentro del equipo técnico del Centro de Acogida Talaia. Desde el 2007 trabaja como terapeuta y director de los proyectos de EDUVIC · Famílies. En el 2020 asume las funciones de dirección del Psicoterapia & Trauma Institute de Barcelona.

Desde el 2010 colabora en EDUVIC · Escola Itinere como docente y supervisor de casos y equipos de profesionales y ha participado en la construcción del modelo de trabajo familiar sistémico socioeducativo, propio de la escuela.

LUÍS PULGAR

 

Licenciado en Psicología por la Universidad Central de Venezuela. Especialización en Psicología Clínica en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Caracas (Universidad Central de Venezuela-Hospital Vall d'Hebron). Magister en Terapia Familiar Sistémica por la Escuela de Terapia Familiar del Hospital de Sant Pau (Universidad Autónoma de Barcelona), reconocido por la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar y miembro de la European Family Therapy Association. Analista Junguiano por la Asociación Venezolana de Psicología Analítica y la International Association for Analitical Psychology.

Como formación complementaria, ha asistido a formaciones, cursos y seminarios relacionados con el trabajo en el ámbito clínico y psicoterapéutico de adultos, niños, y adolescentes, y el trabajo interdisciplinario en el análisis y diagnóstico de casos desde distintos de enfoques terapéuticos (Psicodrama, Humanismo, Psicoanálisis, Terapias Relacionales, Bioenergética, Reprocesamiento del Trauma). Actualmente, se está formando en la intervención basada en las neurociencias dentro del campo de las técnicas de Neurofeedback y Biofeedback.

Su experiencia profesional transcurre en el ámbito clínico y educativo, colaborando en el desarrollo de proyectos sociales, en los que ha realizado trabajos de atención directa, planificación y diseño de proyectos psicoeducativos y terapéuticos, de formación, gestión y coordinación de proyectos.

Trabaja desde 2013 en la cooperativa EDUVIC, primero como terapeuta familiar y desde 2017 es coordinador técnico y supervisor de equipos de terapeutas familiares del área EDUVIC · Famílies, desde la que se diseñan y gestionan servicios terapéuticos y socioeducativos para niños, adolescentes y familias desde una perspectiva sistémica, educativa y social.

Participa desde 2015 en EDUVIC · Escola Itinere como docente de primero y segundo año de formación del Máster de Terapia Familiar Socioeducativa. Lleva a cabo supervisiones de casos con diversos equipos de profesionales; imparte cursos de formación y participa en la construcción del modelo de trabajo familiar sistémico educativo y socioeducativo, propio de la Escola Itinere.

SARA ESCUDERO BOLAÑOS

 

Licenciada en Psicología por la UB, se ha especializado en estudios de Terapia Gestalt en el Instituto Gestalt de Barcelona y el Terapia familiar socioeducativa en la Escola Itinere de la cooperativa EDUVIC.

Como formación complementaria ha asistido a cursos de formación en el ámbito del coaching así como a formaciones en el ámbito de la sexualidad femenina, igualdad de género y ética en el ámbito social.

Destaca también en la coordinación de equipos de trabajo en el ámbito socioeducativo y el liderazgo de comisiones de trabajo en el ámbito social.

Su experiencia profesional se basa sobre todo en la psicoterapia en el ámbito familiar, de pareja e individual, así como en la formación y creación de grupos de crecimiento personal y relacional.

Trabaja en la cooperativa EDUVIC desde 2021 como psicoterapeuta familiar, acompañando y formando a las familias en sus procesos vitales y fomentando el trabajo colaborativo con los agentes sociales del territorio.

ANIA JUSTO ALONSO

 

Es Psiquiatra, Psicóloga y Doctora cum laude. A su vez es socia fundadora y Directora médica de Imaya. Se ha formado en Barcelona como Psiquiatra Infantojuvenil y en Estados Unidos, Argentina y España en diversas orientaciones dentro del campo de la psicoterapia como la Terapia Psicoanalítica Breve, Terapia Familiar Sistémica, Comunidad Terapéutica de Estructura Multifamiliar y EMDR.

Tiene un máster en Derecho Sanitario y Ciencias Forenses y en Psicoterapia Psicodinámica Breve y es Experta en Emergencias y Urgencias en Salud Mental.

Es Presidenta de la Sociedad Española de Bio y Neurofeedback (SEBINE), Formadora acreditada por la Biofeedback Certification International Alliance (BCIA) y Clínico EMDR. Imparte regularmente formación básica y avanzada en Neurofeedback y es Supervisora y Mentora en esta área.

Es autora junto con Anabel González del libro El mapeo cerebral paso a paso. Interpretando los datos del EEG a través de la línea base y el MiniQ; así como de diversas publicaciones científicas y ha colaborado en la elaboración de varios libros en relación a distintas temáticas como Psicopatología Jurídica y Social.