L’aferrament en les nostres relacions

Comparteix

Article de Dácil González, psicòloga i psicoterapeuta.

Tots hem sentit a parlar de l’aferrament: l’aferrament entre persones, l’aferrament amb objectes, la necessitat que tenim d’enganxar-nos i desenganxar-nos, les bondats i dificultats de l’aferrament, etc. A l’article d’avui us parlaré de l’aferrament des de la perspectiva de la psicoteràpia, definint en primer lloc què és l’aferrament, per a què ens serveix i com podem aconseguir un estil d’aferrament saludable.

 

Què és l’aferrament?

L’aferrament és la vinculació afectiva i duradora que es desenvolupa en els primers anys de vida entre dos éssers humans, la persona cuidadora, generalment la mare i/o el pare, i el seu fill/a. Les interaccions que es van generant entre tots/es dos, d’alguna manera, conformaran l’estil d’aferrament del nen/a.

Sobre això hi ha una cosa important que hem de saber, i és que els éssers humans naixem amb una empremta, venim al món amb un programa neurobiològic que ens impulsa a buscar el nostre cuidador/a perquè sabem, de manera innata, que és qui pot assegurar la nostra supervivència . Així doncs, podem afirmar que l’aferrament és un sistema relacional primari que assegura la supervivència als éssers humans.

La manera com es duen a terme les interaccions entre mare/pare i fill/a va estructurant l’experiència interna del petit/a, va donant forma a l’experiència que té amb la seva mare, i això, en gran mesura, també estructura el desenvolupament del cervell. Amb la construcció d’aquest aferrament primari, el nen/a està assentant la base de les seves futures relacions, de la seva interacció amb el món, de les seves expectatives sobre els/les altres, en definitiva, està definint l’estil relacional i vincular de la seva vida adulta: amb els amics/gues, amb les parelles, amb els fills/es, etc. Les darreres investigacions sobre aquest tema donen una dada molt rellevant: l’estil d’aferrament sol quedar instaurat al voltant del primer any de vida del nen/a.

Les respostes dels/les cuidadors/es que contribueixen a construir l’aferrament del nen/a no són sempre eficaces, és una dansa contínua d’assaig-error que, tot i que busca la connexió i la sincronia, no sempre l’aconsegueix. De vegades no tenim informació sobre quina és la manera més adequada de fer-ho, o tenim informació errònia o contradictòria. Per exemple, segur que haureu escoltat teories que afirmen que deixar un nen/a plorar és una bona fórmula perquè es calmi. Això s’ha demostrat que no és així; el nen/a deixa de plorar perquè no l’atenem, perquè aprèn que no hi ha ningú per a ell/ella. També la nostra capacitat per donar respostes eficaces pot estar relacionada amb la nostra pròpia experiència com a fill/a. Com a pares, irremeiablement, se’ns posa en joc tot allò que ens va donar seguretat, però també allò que ens va faltar o ens va fer mal.

Com anem veient, l’aferrament es va configurant en les relacions més primàries, en etapes en què la comunicació verbal és molt limitada i on les experiències sensorials i corporals són determinants.

 

 

Quins estils d’aferrament hi ha?

Les investigacions sobre l’aferrament identifiquen quatre estils diferents: un estil d’aferrament segur i tres estils d’aferrament insegurs que a continuació explicaré detalladament.

AFERRAMENT SEGUR: en aquest estil d’aferrament predominen les interaccions coordinades entre la mare/pare i el nen/a, hi ha sintonia i connexió entre elles. Si el nen/a té opció d’escollir, triarà la seva mare/pare abans que una persona desconeguda. Són nens/es que exploren i confien que els/les cuidadors/es estaran si els/les necessiten, de manera que no els/les busquen o reclamen de manera ansiosa. Els nens/es amb un aferrament segur aprenen a expressar el seu malestar i les seves pors perquè saben que rebran dels seus cuidadors/es una resposta que els permetrà recuperar la serenitat. En definitiva, aquests nens/es van construint un model intern que prediu que els seus cuidadors/es estaran disponibles i seran eficaços/ces en les seves respostes, cosa que els farà sentir segurs/es al món i tenir confiança en els/les altres. Hi ha estudis que assenyalen que, en les relacions d’aferrament segur, els estats de connexió i sincronia mare-bebè ocupen al voltant del 30% del temps d’interacció. És a dir, fins i tot en aquest tipus d’aferrament, els intercanvis de descoordinació i desconnexió es produeixen constantment.

AFERRAMENT INSEGUR AMBIVALENT: els nens/es que desenvolupen aquest estil d’aferrament senten un malestar intens en les separacions del seu cuidador/a donada la inestabilitat i imprevisibilitat de la presència d’aquest/a. Són nens/es que acostumen a expressar el malestar d’una manera més intensa perquè el cuidador/a les atengui, nens/es amb menys interès en l’exploració, que se senten insegurs/es amb la manca de constància de les persones que els/les envolten.

AFERRAMENT INSEGUR EVITADOR: els nens/es amb aquest estil d’aferrament no acostumen a recolzar-se en la figura del cuidador/a i, fins i tot, poden arribar a expressar rebuig cap a ell/ella. Es tracta de cuidadors/es poc disponibles, immersos en els seus assumptes i dificultats. Els nens/es amb un aferrament insegur evitador no solen expressar ansietat davant les separacions i poden gestionar el seu malestar des d’una falsa autonomia.

AFERRAMENT DESORGANITZAT: en aquest estil d’aferrament predomina la manca d’un entorn predictible per al nen/a. El cuidador/a és la font de possible consol, però també es converteix en la font de la seva por, per la qual cosa va generant conductes incongruents en el nen/a com ara que s’acosti al cuidador/a però s’aturi just abans d’arribar, també pot voler evitar el contacte visual amb els cuidadors/es. És un nen/a que es pot bloquejar o congelar corporalment com a resposta a la por cap al cuidador/a. La base d’aquest tipus d’aferrament és un entorn amb un alt nivell de desatenció o maltractament cap al nen/a. El cuidador/a és una persona amb molts assumptes no resolts que no li permeten estar per al seu fill/a de la manera com aquest/a ho necessita.

 

 

Com podem saber quin és el nostre estil d’aferrament?

És difícil identificar quin estil d’aferrament predomina a cadascú de nosaltres perquè, com explicava abans, és un sistema que aprenem a les primeres etapes de la nostra vida, on les paraules i els records no s’emmagatzemen com a l’edat adulta. El nostre estil d’aferrament està estretament lligat amb les sensacions i amb la resposta fisiològica que ens activen les relacions amb els/les altres, amb la seguretat o inseguretat que sentim sobre si els/les altres ens donaran una bona resposta, si estaran aquí per a nosaltres, en el que pensem de nosaltres mateixos/es, si ens sentim més o menys valuosos/es, etc.

Abordar les nostres experiències més primerenques en un procés terapèutic ens pot oferir la possibilitat d’adonar-nos d’aspectes de la nostra vida que, fins ara, han estat en nosaltres de manera més inconscient, però que ens han pogut generar dificultats en les nostres relacions i amb nosaltres/es mateixos/es. En obrir-nos a aquestes experiències podem curar ferides que són presents des d’una etapa inicial de la nostra vida, però a les quals no havíem accedit fins ara. A més, això sol tenir un impacte en el nostre present, descarreguem la “motxilla” que tots/es portem, ens sentim més lliures per relacionar-nos, les nostres sensacions en les relacions amb els/les altres canvien i podem transformar aquestes experiències difícils en nous aprenentatges i noves possibilitats .

En tractar i curar les nostres ferides emocionals més primàries ens donem la possibilitat d’oferir als nostres fills/es experiències diferents, més reguladores, que els permetin desenvolupar un estil d’aferrament més saludable. No estem abocats/des a repetir els mateixos patrons inconscients que hem rebut, sinó que tenim la possibilitat de replantejar-nos com volem relacionar-nos-hi per construir un estil d’aferrament més segur. D’aquesta manera ens donem l’oportunitat de reparar la nostra experiència i alhora oferir-ne una que impliqui regulació emocional als nostres fills/es.

 

ANA HERNÁNDEZ

 

Graduada en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Magister en Terapia Familiar Socioeducativa por la Universidad de Barcelona y la Escola Itinere.

Formada en Terapia Sistémica y Terapia Breve. Especializada en técnicas emocionales y corporales en el proceso de intervención en trauma o en situaciones de fuerte impacto emocional. Formada en perspectiva de género en psicoterapia.

Actualmente, psicóloga y psicoterapeuta infanto-juvenil y familiar en contextos de riesgo de exclusión social y violencia.

MANUEL LLORENS

 

Manuel Llorens es psicólogo, profesor de la Especialización en Psicología Clínica Comunitaria de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Se ha especializado en la atención y la investigación en violencia y exclusión social tanto a nivel individual como comunitario.

Ha publicado numerosos libros en el área. Los más recientes: "Psicoterapia Políticamente Reflexiva: hacia una aproximación contextualizada" traducido y publicado por Springer en el 2020 y "La Muerte Nuestra de Cada Día" (Universidad del Rosario, 2021).

Actualmente dirige un programa de atención a víctimas de abusos de los Derechos Humanos cometidos por el Estado Venezolano.

ADELA CAMÍ

 

Educadora Social. Trabajadora Social en el ámbito clínico. Psicoterapeuta familiar y de pareja, acreditada per la FEATF i la FEAP. Máster en Terapia Familiar Sistémica. Especializada en psicoterapia de integración y procesamiento del trauma y BRAINSPOTTING. Ha recibido formación especializada dentro del campo de la Terapia Familiar con profesionales como G. Nardone, C. Saccu, A. Fiorenza, B. Ulsamer, S. Minuchin, C. Naranjo, E. Tilmans-Ostyn, H. Maturana, Cloe Madanes. Colapinto, E. Cirillo, A. Sorrentino, M. Selvini, A. Canevaro. Dentro de la Neurociencia aplicada a la psicoteràpia y al trauma, se ha formado con David Grand, R. Gibson, Diana Fosha, Steve Forges, Deb Dana, Sue Carter, Mario Salvador y Carmen Cuenca, entre otros.

Está especializada en la comunicación y trabajo con niños/as, adolescentes y sus familias y en prácticas restaurativas en violencia filio-parental. Posee una amplia formación en el ámbito del diseño y gestión de Proyectos y recursos para la acción social, así como en el ámbito de la intervención socioeducativa y terapéutica con infancia, adolescencia, familias y pareja.

Actualmente trabaja como Directora General en EDUVIC SCCL, asumiendo desde la misma la dinamización de la Responsabilidad Social Cooperativa y el Departamento de Innovación y Diseño de Proyectos.

Ejerce como Terapeuta Sistémica Familiar y de Pareja desde la perspectiva de la Terapia Familiar Socioeducativa, la Neurociencia aplicada al Bienestar Emocional y el Reprocesamiento del Trauma y de supervisora y consultora en diversos servicios socioeducativos y clínicos.

Psicoterapeuta familiar sistèmica y de reprocesamiento del trauma en el Psicoterapia&Trauma Institute, del que además forma parte de su Comisión Directiva.

Imparte formación en postgrados, cursos, seminarios y talleres en la ESCOLA ITINERE para profesionales de la Acción Social y Clínica.

ENRIC GÓMEZ

 

Diplomado en Educación Social (URL). Estudios de Pedagogía (UB). Postgrado en Intervención Familiar Socioeducativa, Máster en Terapia Familiar y Postgrado en Prácticas supervisadas en Terapia Familiar Sistémica (UB). Terapeuta Familiar acreditado por la FEATF (Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar). Miembro de la Sociedad Catalana de Terapia Familiar. Postgrado en Dirección y Gestión de ONG-ONL (ESADE). Estudios de psicoterapia de integración y de reprocesamiento del trauma (Instituto Aleces).

Docente de la Escola Itinere. Especialización y profundización en el ámbito de la infancia, adolescencia y familias en situación de vulnerabilidad y riesgo social; la intervención socioeducativa y terapéutica en contextos sociales y educativos y la psicoterapia sistémica. Formado en el uso de varias herramientas de intervención socioeducativa, en el trabajo de grupos y equipos orientados a un funcionamiento saludable, en intervención comunitaria y redes de atención social, y en cooperación internacional.

Socio de la cooperativa EDUVIC desde el año 2017, desarrolla su actividad como terapeuta familiar en varios proyectos de la Plataforma Cruïlla. En la Escola Itinere ha trabajado como docente del postgrado “Diagnóstico e intervención sistémica con familias en estudio”, docente de cursos a demanda para profesionales y ha participado en la construcción del modelo de terapia familiar socioeducativa. Participando del proyecto ERASMUS + en el programa PAGE (Parental Guidance and Education), ha sido conferenciante de workshops en congresos celebrados en: Verona (Italia), Iasi (Rumanía), Barcelona y Anglet (Francia).

 

JAVIER LOYO

 

Terapeuta familiar, de pareja e individual. Docente y supervisor de equipos de profesionales. Director de EDUVIC · Famílies, plataforma desde la que se gestionan y desarrollan servicios terapéuticos y socioeducativos para familias, personas adultas, adolescentes e infancia en situación de vulnerabilidad y riesgo social. Director de Psicoterapia & Trauma Institute.

Es diplomado en Educación Social por la Universitat Ramon Llull de Barcelona, ha realizado estudios de Filosofía en la Universidad del Azuay de Ecuador y máster en Terapia Familiar Sistémica por el Centro de Terapia Familiar Sistémica de Barcelona (centro reconocido por la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar [FEATF]) y miembro de la European Family Terapy Association.

Como formación complementaria ha realizado cursos y seminarios relacionados con: el ámbito socioeducativo con niños, niñas y adolescentes atendidos en el sistema de protección de la Administración; con el trabajo interdisciplinar en el estudio y diagnóstico de casos; con la gestión y dirección de proyectos sociales; con la promoción de la crianza positiva; con el trabajo en el ámbito de la terapia familiar (con profesionales como G. Nardone, C. Saccu, A. Fiorenza, B. Ulsamer, L. Albaladejo y A. Sarró) y con la terapia integrativa y reprocesamiento del trauma (Mario Salvador y Carmen Cuenca).

Su trayectoria profesional se desarrolla en el ámbito de la protección a la infancia, la adolescencia y la familia, a través del desarrollo de proyectos sociales (nacionales y de cooperación internacional), donde ha desempeñado trabajos de atención directa, de planificación y diseño de proyectos socioeducativos y terapéuticos, de formación y de gestión y dirección de proyectos.

Desde 1998 trabaja en la cooperativa EDUVIC, en un inicio como educador social y director en funciones de la Residencia Maternal Antaviana. En el 2006 ejerció las funciones de terapeuta familiar dentro del equipo técnico del Centro de Acogida Talaia. Desde el 2007 trabaja como terapeuta y director de los proyectos de EDUVIC · Famílies. En el 2020 asume las funciones de dirección del Psicoterapia & Trauma Institute de Barcelona.

Desde el 2010 colabora en EDUVIC · Escola Itinere como docente y supervisor de casos y equipos de profesionales y ha participado en la construcción del modelo de trabajo familiar sistémico socioeducativo, propio de la escuela.

LUÍS PULGAR

 

Licenciado en Psicología por la Universidad Central de Venezuela. Especialización en Psicología Clínica en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Caracas (Universidad Central de Venezuela-Hospital Vall d'Hebron). Magister en Terapia Familiar Sistémica por la Escuela de Terapia Familiar del Hospital de Sant Pau (Universidad Autónoma de Barcelona), reconocido por la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar y miembro de la European Family Therapy Association. Analista Junguiano por la Asociación Venezolana de Psicología Analítica y la International Association for Analitical Psychology.

Como formación complementaria, ha asistido a formaciones, cursos y seminarios relacionados con el trabajo en el ámbito clínico y psicoterapéutico de adultos, niños, y adolescentes, y el trabajo interdisciplinario en el análisis y diagnóstico de casos desde distintos de enfoques terapéuticos (Psicodrama, Humanismo, Psicoanálisis, Terapias Relacionales, Bioenergética, Reprocesamiento del Trauma). Actualmente, se está formando en la intervención basada en las neurociencias dentro del campo de las técnicas de Neurofeedback y Biofeedback.

Su experiencia profesional transcurre en el ámbito clínico y educativo, colaborando en el desarrollo de proyectos sociales, en los que ha realizado trabajos de atención directa, planificación y diseño de proyectos psicoeducativos y terapéuticos, de formación, gestión y coordinación de proyectos.

Trabaja desde 2013 en la cooperativa EDUVIC, primero como terapeuta familiar y desde 2017 es coordinador técnico y supervisor de equipos de terapeutas familiares del área EDUVIC · Famílies, desde la que se diseñan y gestionan servicios terapéuticos y socioeducativos para niños, adolescentes y familias desde una perspectiva sistémica, educativa y social.

Participa desde 2015 en EDUVIC · Escola Itinere como docente de primero y segundo año de formación del Máster de Terapia Familiar Socioeducativa. Lleva a cabo supervisiones de casos con diversos equipos de profesionales; imparte cursos de formación y participa en la construcción del modelo de trabajo familiar sistémico educativo y socioeducativo, propio de la Escola Itinere.

SARA ESCUDERO BOLAÑOS

 

Licenciada en Psicología por la UB, se ha especializado en estudios de Terapia Gestalt en el Instituto Gestalt de Barcelona y el Terapia familiar socioeducativa en la Escola Itinere de la cooperativa EDUVIC.

Como formación complementaria ha asistido a cursos de formación en el ámbito del coaching así como a formaciones en el ámbito de la sexualidad femenina, igualdad de género y ética en el ámbito social.

Destaca también en la coordinación de equipos de trabajo en el ámbito socioeducativo y el liderazgo de comisiones de trabajo en el ámbito social.

Su experiencia profesional se basa sobre todo en la psicoterapia en el ámbito familiar, de pareja e individual, así como en la formación y creación de grupos de crecimiento personal y relacional.

Trabaja en la cooperativa EDUVIC desde 2021 como psicoterapeuta familiar, acompañando y formando a las familias en sus procesos vitales y fomentando el trabajo colaborativo con los agentes sociales del territorio.

ANIA JUSTO ALONSO

 

Es Psiquiatra, Psicóloga y Doctora cum laude. A su vez es socia fundadora y Directora médica de Imaya. Se ha formado en Barcelona como Psiquiatra Infantojuvenil y en Estados Unidos, Argentina y España en diversas orientaciones dentro del campo de la psicoterapia como la Terapia Psicoanalítica Breve, Terapia Familiar Sistémica, Comunidad Terapéutica de Estructura Multifamiliar y EMDR.

Tiene un máster en Derecho Sanitario y Ciencias Forenses y en Psicoterapia Psicodinámica Breve y es Experta en Emergencias y Urgencias en Salud Mental.

Es Presidenta de la Sociedad Española de Bio y Neurofeedback (SEBINE), Formadora acreditada por la Biofeedback Certification International Alliance (BCIA) y Clínico EMDR. Imparte regularmente formación básica y avanzada en Neurofeedback y es Supervisora y Mentora en esta área.

Es autora junto con Anabel González del libro El mapeo cerebral paso a paso. Interpretando los datos del EEG a través de la línea base y el MiniQ; así como de diversas publicaciones científicas y ha colaborado en la elaboración de varios libros en relación a distintas temáticas como Psicopatología Jurídica y Social.