Move IN estrena la seva segona edició!

Comparteix
Move IN Involved Sport. Metodologia que forma persones i enforteix comunitats

Move IN Involved Sport és un programa socioeducatiu, creat per EDUVIC, per a la inclusió social i la prevenció de la radicalització en joves i adolescents a través de l’esport. El programa pretén ser implantat en una gran diversitat d’entitats perquè prenguin part conjuntament, ja siguin instituts, clubs esportius, centres oberts, entitats esportives, servei de protecció i emergència (SPE) i servei de primera acollida i atenció integral (SPAAI). Les entitats que ja estan participant i implementant el MOVE IN són IES Torres i Bages de l’Hospitalet de Llobregat; IES Rubió i Ors de l’Hospitalet de Llobregat, PES Salecians Sant Boi, SPE Mandoni i SPAAI Jardins de Segrià. D’altra banda, amb els partners volem augmentar la xarxa de contactes i amb ells es realitzaran conferències, seminaris, coffe-talks, etc., en diferents parts, tant a nivell estatal com europeu. En aquesta segona edició, disposem de quatre partners que estan col·laborant en diferents àmbits de projecte: el CDE Dragones de Lavapiés; l’Asociación de Jugadores de Fútbol Sala (AJFS) i l’Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala Femenino (AJFSF); i Playmore! De Fundazione Milan.
Dragone de Lavapiés, club de futbol de barri que utilitza l’esport com a eina de canvi social, des de la prova pilot de juliol i agost de l’any 2020 està implementant regularment el projecte a la seva estructura d’equips masculins i femenins, des de benjamins fins a juvenils. Tenim personal d’ EDUVIC que es responsabilitza del projecte: la Dolors, coordinadora, i la Sofia i la Cristina, educadores. Per la seva banda, AJFS i AJFSF (Madrid) i Playmore! (Milà) rebran la formació aquest desembre, i a partir del gener de 2021 la implementaran com vulguin a les seves estructures. La missió principal d’aquestes entitats i partners és ajudar el projecte en la sociabilització de el coneixement, proposant contactes, temàtiques i, sobretot, sent una part activa en la implantació de el programa.

En què es basa Move IN?

En una societat on es promou cada vegada més la individualitat i la superficialitat, cal que totes les dimensions educatives que acompanyen i formen a les persones joves i adolescents tinguin en compte la importància d’educar holísticament i potenciar el sentiment d’arrelament i pertinença a la comunitat.
Una persona amb criteri i que se senti part de la comunitat tindrà més estratègies per prevenir possibles processos de radicalització. En aquest sentit, per a prevenir-los, Move IN situa la persona participant al centre del sistema d’aprenentatge. El o la jove ha de desenvolupar diferents facetes personals vinculades als valors bàsics de Gestió d’Emocions, Autoconeixement, Empatia i Confiança, Treball en equip, Resolució de conflictes i Pensament crític per crear una base prou estable on poder construir el seu coneixement i desenvolupar la seva personalitat.
Un cop s’inicia el procés d’aprenentatge personal, cal que treballem simultàniament amb valors que creuen llaços i enforteixin el sentiment de pertinença a l’entitat, a la comunitat, al barri, a la ciutat… Per fomentar la convivència, és indispensable que hi hagi respecte. El respecte deriva del coneixement; i per millorar el coneixement és fonamental treballar els valors transversals d’Igualtat de Gènere i de Diversitat Cultural.
El coneixement és el resultat de l’anàlisi i la discussió. Si a aquest intercanvi li sumem la gestió i l’acompanyament de l’educador o educadora referent, tenim capacitat d’incidir en la reflexió. Així mateix, la reflexió és la part de la metodologia Move IN on recau la major part del procés d’aprenentatge. És on s’externalitzen les opinions i on es produeix la discussió. Sempre a través de l’acompanyament de l’educador o l’educadora fomentem l’anàlisi de l’exercici de l’activitat i recollim els diferents criteris sorgits en la dinamització de l’activitat.
Amb la formació en la metodologia Move IN de personal educador i el coneixement personal dels participants, serem capaços de detectar possibles canvis d’actitud i comportament que puguin indicar-nos que, en algun moment puntual, hem de realitzar un acompanyament més proper al o la jove en qüestió per descartar que estigui desenvolupant algun procés de radicalització.

Contacta per WhatsApp