Servei d’Infància Mares i Fills

Comparteix
[dt_call_to_action background=”plain” line=”true”]Servei impulsat i contractat per l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.
El Servei d’Infància Mares i Fills s’emmarca dins del pla d’actuació integral de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat en matèria de prevenció i tractament de la violència contra les dones. El projecte es desenvolupa des del programa d’atenció a la dona d’aquest ajuntament, integrat en el funcionament del Centre d’Acolliment i Diagnòstic (CAID).[/dt_call_to_action]
[dt_fancy_title title=”Característiques principals” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_vc_list dividers=”false”]

  • Afavorir la reconstrucció de models de conducta i estils educatius que puguin ajudar les mares i els seus fills que han patit violència a la llar.
  • Abordatge de les situacions de violència i separació conjugal des d’una perspectiva educacional i a la vegada sistèmica.
  • La metodologia del programa permet treballar amb mares i fills en tres línies d’actuació:
  • Tallers puntuals de mares
  • Espai de joc terapèutic
  • Suport terapèutic personalitzat

[/dt_vc_list]

[dt_fancy_title title=”Professionals” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_vc_list dividers=”false”]

  • 1 terapeuta familiar
  • 1 educador social

[/dt_vc_list]

[dt_fancy_title title=”Resultats obtinguts en el servei dels darrers tres anys:” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
Dades 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Visites i sessions realitzades amb famílies 416 851 794 736 797 70
Infants i adolescents atesos 73 93 98 113 113 87
Mares ateses amb què s’ha fet treball familiar 55 67 70 95 108 76
Satisfacció global del procés realitzat (d’1 a 5) 4,25 4,74 4,82 4,60 4,75 5

Per a més informació sobre el Servei d’Infància Mares i Fills podeu accedir a les Memòries de Responsabilitat Social d’EDUVIC.

Contacta per WhatsApp