EDUVIC participa en el V Taller d’abordatge social i de salut en persones migrants vulnerables

Comparteix
L’educadora social i sòcia d’EDUVIC Marta Montoya ha fet de moderadora en la Taula tràmits de targeta sanitària individual (TSI)

El dia 26 de novembre s’ha celebrat el V Taller d’abordatge social i de salut en persones migrants vulnerables, patrocinat pels Cursos de Salut Internacional del PROSICS.
La Marta Montoya, coordinadora dels serveis de joves migrats sols de Tarragona i Barcelona d’EDUVIC, ha moderat, juntament amb la Blanca de Gispert (Pasucat), la Taula Tràmits de targeta sanitària individual (TSI). S’hi han tractat els següents temes: MyHealth i targeta sanitària, per Abdallah Denial (VHIR-MyHealth); La meva Salut. Què, qui, com?, per Anna Jiménez (COCOOPSI); Tràmit en el cas de malalties de declaració obligatòria, per Anna de Andrés (Agència de Salut Pública de Barcelona); i Conveni de Cat Salut per TSI sense empadronament, per Sara Romero (Creu Roja).
La targeta sanitària individual és el document que identifica i permet l’accés als centres i els serveis del sistema sanitari públic assignats. Resulta imprescindible per accedir a les prestacions dels serveis sanitaris públics i per accedir a la prestació farmacèutica finançada pel CatSalut. Tanmateix, a les persones migrants no empadronades els resulta molt difícil tenir accés a la TSI.
Des del maig del 2020, arrel de l’estat de l’alarma pel coronavirus, les persones en situació irregular a Catalunya poden obtenir el codi d’identificació personal (CIP) de la targeta Sanitària Individual (TSI) de manera telemàtica i sense necessitat d’estar empadronades. Això ha permès obrir les portes a l’atenció mèdica i sanitària en hospitals i centres d’atenció primària, així com les medicines subvencionades i les mascaretes gratuïtes a immigrants sense papers o persones sense llar. Tanmateix, es tracta d’una mesura temporal ja que, quan finalitzi l’estat d’alarma, aquestes persones hauran d’acreditar que estan empadronades i es tornaran a trobar en la mateixa difícil situació d’abans.

Contacta per WhatsApp