EDUVIC · SPORT firma conveni amb el Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya (COPLEFC)

Comparteix

D’esquerra a dreta: Jordi Serra, coordinador general del Move IN Involved·Sport d’EDUVIC SCCL; Pere Manuel Gutiérrez, president del COPLEFC; i Adela Camí, presidenta i directora general d’EDUVIC.

EDUVIC · SPORT treballa amb el concepte d’”esport implicat”, que és el compromís i implicació en el benestar i desenvolupament de les persones, organitzacions i comunitats a través de l’esport. Cerca, com a objectiu principal, el màxim rendiment esportiu dels esportistes, ja siguin amateurs o d’alt rendiment i, també, treballa per un esport compromès amb l’educació i formació de les persones, en la transmissió de valors i en la transformació social.
Una de les línies d’EDUVIC ·SPORT és el treball de valors, amb el qual ja compta amb una dilatada experiència en programes dirigits a institucions municipals, clubs i federacions esportives, escoles esportives, col·legis i d’altres entitats, emprant l’esport com a eina. Un d’aquests programes és el Move IN · Involved Sport, un programa socioeducatiu creat per afavorir la inclusió social i la prevenció de la radicalització en joves i adolescents a través de l’esport. Move IN compta amb el suport de la Comissió Europea i actualment té diversos partners d’àmbit estatal i europeu.
El COPLEFC és una corporació de dret públic, constituït mitjançant l’Ordre de la Generalitat de Catalunya, de 29 de maig de 1987. Està integrat en el Consejo General de Colegios oficiales de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de España. La seva missió és la defensa de la professió, fa d’interlocutora amb l’Administració i els agents del sector, s’encarrega de fomentar l’activitat física en la societat i vetlla per la pràctica saludable de l’activitat física de la ciutadania. Així, el COPLEFC agrupa en forma de col·legiats titulats als llicenciats/ades en Educació Física i llicenciats/ades i graduats/ades en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, així com d’altres professionals amb titulacions oficials del sector que vulguin acollir-se al compromís de COPLEFC amb la ciutadania, expressat en la voluntat que aquesta rebi la màxima qualitat en els serveis professionals.
Compromeses amb el foment de l’activitat física en la societat i en oferir vincles entre els professionals i la ciutadania en tot el territori català i estatal, ambdues entitats han establert un conveni de col·laboració per tal de sumar sinèrgies i fer arribar els programes d’EDUVIC · SPORT a tots els col·legiats que puguin estar interessats en conèixer les nostres iniciatives, així com oferir el suport logístic que sigui necessari.
Com a inici de la col·laboració, properament el COPLEFC, juntament amb EDUVIC · SPORT i l’Escola Itinere, celebraran un webinar per a què els col·legiats i col·legiades coneguin el programa Move IN i es pugui fer socialització de l’aprenentatge adquirit en les activitats realitzades dintre d’aquest programa.

Contacta per WhatsApp