EDUVIC · INSPIRA SPORT firma conveni amb la Asociación Deporte Sin Rasgos

Comparteix

El compromís d’EDUVIC · INSPIRA SPORT és formar esportistes i professionals en habilitats per a la vida personal i col·lectiva. Per fer-ho, es treballa amb el concepte “l’esport implicat”, que es basa en l’educació i l’atenció holística de les persones i en la transmissió de valors i en la transformació social. Així doncs, des d’ EDUVIC · SPORT es concep l’esport com una eina clau per la construcció d’una societat activa, diversa i inclusiva.
Compromesos amb la tasca d’obrir nous horitzons d’acció per enfortir la responsabilitat social, EDUVIC · INSPIRA SPORT ha firmat un conveni de col·laboració amb la Asociación Deporte Sin Rasgos, on es treballa amb la marca “Baloncesto sin Rasgos” (BSnR). Es tracta d’una organització sense ànim de lucre creada amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual a través de la pràctica habitual del bàsquet i la seva competició. La seva tasca es basa en una educació amb valors, i amb ella es vol aconseguir la formació professional i la inserció laboral dels seus participants.
BSnR va sorgir l’any 2007 de la iniciativa de Jorge Blanco, qui ja tenia experiència personal i professional en el bàsquet i amb les persones amb discapacitat intel·lectual, quan va crear la primera escola de “Baloncesto Sin Rasgos”. El seu objectiu era generar un espai d’oci i recreació a través d’un esport adaptat i inclusiu. Actualment, després de 12 anys d’experiència, BSnR ha incorporat a l’equip diferents perfils professionals (investigadors, formadors tècnics esportius, professors d’educació física i terapeutes familiars) i, d’aquesta manera, el projecte pretén donar suport als jugadors, a les famílies i als tècnics d’una manera integral i des de diferents perspectives.
Tant EDUVIC · INSPIRA SPORT com la Asociación Deporte Sin Rasgos treballen per posar en acció el desenvolupament de models d’atenció socioeducativa a persones i famílies. L’objectiu d’aquest conveni és fomentar l’intercanvi de relacions de cooperació entre ambdues entitats i que es participi conjuntament amb els recursos, programes i projectes d’intervenció aplicada a l’atenció socioeducativa de persones amb discapacitat intel·lectual. D’aquesta manera, les línies principals de col·laboració seran: la promoció de l’oci saludable i educatiu en les persones amb discapacitat intel·lectual i el seu entorn; la formació professional i la inclusió laboral d’aquestes persones; i l’execució d’accions inclusives d’alt impacte i visibilitat social que promoguin una societat més justa i inclusiva.

[dt_fancy_separator]
Contacta per WhatsApp