Victoria De La Fuente

Presidenta i Directora General d’EDUVIC.

És la coordinadora del Programa d’atenció als fills/es de les usuàries del centre d’atenció a la dona de L’H, víctimes de la violència de gènere, del Servei d’Infància de L’Hospitalet del Llobregat.
Licenciada en Psicología en l’especialitat de clínica per la Universitat de Barcelona.