Servei de Protecció i Emergència

Característiques principals A més de prestar la primera acollida, el servei fa una valoració i derivació dels menors d’edat estrangers. Les funcions consisteixen a donar informació, suport i acompanyament en els processos inicials i acollida. L’edat de la població destinatària compren la forquilla dels 14 als 18 anys. ProfessionalsEs disposa de professionals suficients en nombre i…

Servei d’Atenció d’Emergència

Característiques principals A més de prestar la primera acollida, el servei fa una valoració i derivació dels menors d’edat estrangers. Les funcions consisteixen a donar informació, suport i acompanyament en els processos inicials i acollida. L’edat de la població destinatària compren la forquilla dels 14 als 18 anys. ProfessionalsEs disposa de professionals suficients en nombre i…

Servei de Primera Acollida i Atenció Integral (SPAAI)

Característiques principals A més de prestar la primera acollida, el servei procura la integració social dels menors d’edat estrangers no acompanyats que es troben en situació de desemparament. Les funcions consisteixen a donar informació i acollida, i també a realitzar la valoració, orientació i prestació de suports per a la integració social. L’edat de la…

SATEC, Servei d’Acompanyament Terapèutic i Educatiu de Cambrils

Característiques principals Servei universal de prevenció per fomentar la parentalitat positiva i prevenir les situacions de risc d’exclusió social. Suport professional especialitzat per atendre dificultats o problemàtiques específiques, relacionals o emocionals. Implicació i motivació de les persones ateses per prendre consciència dels recursos propis que es poden activar per afrontar i resoldre les dificultats relacionals,…

Servicio técnico “Punt de trobada”

Características principales Invitación a las fami´lias a pensar en las diferentes posibilidades de normalizar la situación Derivación a recursos específicos (terapia y mediación) Valoración del caso a nivel interdisciplinar y seguimiento personalizado de cada una de las familias a través de un técnico referente. Seguimiento continuado del proceso penal con los juzgados. Profesionales 1 coordinador…

Espacio de atención a las famílias – El Prat de Llobregat

A nivel general el EAF tiene el objetivo de: potencial las dinámicas relacionales saludables en las familias; capacitar a los padres y a las madres en el ejercicio de las funciones parentales y marentales; prevenir situaciones de negligencia y maltrato; sanear las relaciones de pareja; acompañar los procesos de crecimiento personal; dar apoyo complementario al…

Model de Terapia Familiar Socioeducativa

Características principales Encuentros mensuales de los profesionales de la entidad para realizar supervisión de casos. Sistematización de todos aquellos conceptos, hipótesis, metáforas y técnicas utilizadas en la práctica diaria. Construcción de un modelo terapéutico própio definido como Modelo Terapeútico Familiar Socioeducativo. Incorporación a través de sistemas de videoconferencia en el Model LH de profesionales de…