Servei de Protecció i Emergència

Característiques principals A més de prestar la primera acollida, el servei fa una valoració i derivació dels menors d’edat estrangers. Les funcions consisteixen a donar informació, suport i acompanyament en els processos inicials i acollida. L’edat de la població destinatària compren la forquilla dels 14 als 18 anys. ProfessionalsEs disposa de professionals suficients en nombre i…

Servei d’Atenció d’Emergència

Característiques principals A més de prestar la primera acollida, el servei fa una valoració i derivació dels menors d’edat estrangers. Les funcions consisteixen a donar informació, suport i acompanyament en els processos inicials i acollida. L’edat de la població destinatària compren la forquilla dels 14 als 18 anys. ProfessionalsEs disposa de professionals suficients en nombre i…

Servei de Primera Acollida i Atenció Integral (SPAAI)

Característiques principals A més de prestar la primera acollida, el servei procura la integració social dels menors d’edat estrangers no acompanyats que es troben en situació de desemparament. Les funcions consisteixen a donar informació i acollida, i també a realitzar la valoració, orientació i prestació de suports per a la integració social. L’edat de la…

Centro Residencial de Acción Educativa Kairós

Características principales Trabajo Familiar con las familias de las chicas atendidas en el centro. Programa de Seguimiento Post-Institucional ITACA. Participación de las chicas atendidas en la Comisión de Juventud del Plan Comunitario del Barrio. Participación de los profesionales en grupos de trabajo de «Prevención de drogas» y «Participación de la infancia» ofrecido por la DGAIA…

Residencia Maternal Antaviana

Características principales Trabajar para la vida autónoma de la chica después de su desinternamiento. Programa de seguimiento postinstitucional Itaca. Trabajar para la vinculación de las madres con el Área de Apoyo a los jóvenes tutelados y extutelados (ASJTE) Trabajo Familiar y Psicoterapéutico con las chicas atendidas y sus familias. Trabajo interdisciplinar en red con los…

Centro de Acogida Talaia

Características principales Intervención interdisciplinar en la vertiente de la chica: educativa, médica, psicológica y pedagógica. Intervención interdisciplinar en la vertiente de la familia: técnico referente, terapeuta familiar, educador social. Programa de seguimiento postinstitucional Itaca Trabajo interdisciplinar con la red de profesionales de los organos derivantes. Profesionales 2 miembros del equipo Directivo 24 educadores sociales 6…