Comunicat de premsa d’EDUVIC

Donada la falsedat de les informacions divulgades a través de Xarxes Socials i mitjançant una Roda de Premsa per la plataforma Eduvic en Lluita sobre la coacció a professionals i sobre la desprotecció que viuen en els centres d’acollida de joves migrats, la Cooperativa d’Iniciativa Social EDUVIC manifesta i posa de relleu els següents fets.

Servei d’Atenció d’Emergència

Característiques principals A més de prestar la primera acollida, el servei fa una valoració i derivació dels menors d’edat estrangers. Les funcions consisteixen a donar informació, suport i acompanyament en els processos inicials i acollida. L’edat de la població destinatària compren la forquilla dels 14 als 18 anys. ProfessionalsEs disposa de professionals suficients en nombre i…

Servei de Protecció i Emergència

Característiques principals A més de prestar la primera acollida, el servei fa una valoració i derivació dels menors d’edat estrangers. Les funcions consisteixen a donar informació, suport i acompanyament en els processos inicials i acollida. L’edat de la població destinatària compren la forquilla dels 14 als 18 anys. ProfessionalsEs disposa de professionals suficients en nombre i…

Servei de Primera Acollida i Atenció Integral (SPAAI)

Característiques principals A més de prestar la primera acollida, el servei procura la integració social dels menors d’edat estrangers no acompanyats que es troben en situació de desemparament. Les funcions consisteixen a donar informació i acollida, i també a realitzar la valoració, orientació i prestació de suports per a la integració social. L’edat de la…